Werther-prisen til Jorit Tellervo for bog om bl.a. selvmord

s5_Jorit TellervoWerther-prisen 2016 går til Jorit Tellervo for bogen ’Sorg – når ægtefællen dør’ fra 2015. Prisen er på kr. 10.000,- og uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse, d. 13. september 2016 i Ballerup.

Jorit Tellervo er sygeplejerske og har arbejdet de seneste seks år ved Palliativt Videnscenter i København. Hun har i mange år beskæftiget sig med sorg hos ældre mennesker og har også beskrevet, hvordan sorgen kan føre til selvmord.
Som udøvende kunstner har Jorit under arbejdet med sorg og selvmord gennem 12 år bl.a. malet en lang række portrætter af de gamle, hun har haft kontakt med. Hun har været med til at grundlægge Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg, og hendes smukke malerier kan ses på flere hospicer i Danmark.

Det er 11. gang, Werther-prisen uddeles i Danmark. Prisen gives til mediearbejdere, som har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.
Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 1774, ”Den unge Werthers lidelser”, som ender med at begå selvmord. Bogen medførte en regulær bølge af selvmord blandt unge mænd i Europa. Fænomenet beskrives i fagkredse som ”Werther-effekten”. Prisens navn skal minde om selve formålet med prisen: at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.