Kvindelige kirkeledere fordømmer Trump

Trumps egne udtalelser fordømmer ham, mener Dr. Susan Brooks Thistlethwaite.
Trumps egne udtalelser fordømmer ham, mener Dr. Susan Brooks Thistlethwaite.

Over 700 kristne kvindelige ledere i USA har underskrevet en erklæring, der fordømmer Donald Trumps seneste kvindefjendske udtalelser. Ifølge The Huffington Post har kvinderne følt sig nødsaget til at protestere mod Trump efter offentliggørelsen af en video, hvor han taler om at kysse og berøre kvinder intimt uden deres tilladelse.

Brevet fordømmer ikke kun Trumps bemærkninger men irettesætter også de kristne ledere, som ser gennem fingre med dem.
”Som kristne kvinder er vi oprørte over de udtalelser, som er optaget af den Rep. præsidentkandidat Donald Trump, som taler nedsættende om kvinder og accepterer seksuelle overgreb. Vi anmoder indtrængende alle religiøse ledere om at prædike, undervise og hjælpe deres menigheder til helbredelse fra de to synder: seksuel vold og kvindehad”, hedder det i brevet.

Underskrift-aktionen er organiseret af pastor Jennifer Butler fra Faith In Public Life Action Fund. Blandt underskriverne er kendte evangelikale kvinder som forfatteren Rachel Held Evans, pastor Dr. Katharine R. Henderson, Dr. Serene Jones og pastor Dr. Susan Brooks Thistlethwaite fra Chicago Theological Seminary.

Thistlethwaite har forklaret, hvorfor hun er medunderskriver:
”Han ’fandt Jesus’ netop da han blev nomineret som den Rep. præsidentkandidat, og det er bare et eksempel. I lyset af hans seksuelt aggressive opførsel mod kvinder, ifølge hans egne ord, er der tale om en fornærmelse mod selve den kristne tro.”

Mandlige kristne ledere som Pat Robertson og Jerry Falwell Jr. har derimod ikke taget afstand fra Trump. Det påtales også i brevet:
”Kristne ledere kan ikke godkende den slags voldelig tale om kvinder som en mindre fejl eller et uskyldigt forsøg på at være ’macho’. Disse undskyldninger lærer vore unge, at den slags udtalelser er acceptable og ikke gør yderligere skade på dem, der er blevet misbrugt”, skriver de kvindelige ledere.

Den mandlige teolog Wayne Grudem har dog valgt at opgive sin støtte til Trump efter de nye afsløringer.