Underskrift-indsamling med appel til EU og FN for Syrien

Åbne Døre er blandt de internationale hjælpeorganisationer, der støtter kampagnen ”With Syria”. Samtidig har Åbne Døre sin egen ”Save Syria” kampagne.

’With Syria’ startede i 2013 og har støtte fra hjælpeorganisationer fra 27 lande. De prøver med fredelige events at arbejde til fordel for Syrien.
Åbne Døres ’Save Syria’ kampagne samler underskrifter for at få EU og FN til at gribe ind. Samtidig indsamler man penge og opfordrer til bøn.

Appel til EU og FN

I ’Save Syria’ skriver man under på denne appel til EU og FN:
”På vegne af Syriens kristne opfordrer vi alle, som har indflydelse og magt, til at gøre alt, som står i deres magt, for at:
Beskytte den syriske befolknings liv, levebrød og frihed.

Sikre de syriske kristne borgeres eksistens og i særlig grad standse angrebene, kidnappningerne, torturen og drabene på kristne, som religiøse ekstremister og kriminelle grupper står bag.

Garantere trygge, retfærdige og ordnede muligheder for tilgang til humanitær hjælp, både i Syrien og i flygtningelejre i andre lande.
Gøre det muligt for kristne at blive boende i og / eller at returnere trygt til deres hjem uden frygt eller trusler om vold.

Sikre etableringen af et nyt Syrien, hvor samfundet og grundloven i teori og praksis garanterer og respekterer religions- og trosfrihed for alle.”

Man kan underskrive Save Syria på www.forfulgt.dk/goer-noget/syrienkampagnen

Krisen i Syrien
1. Før krigen brød ud var der 1,7 mio kristne i Syrien.
2. Mere end 100.000 mennesker er døde.
3. Næsten 6 mio menes at være afhængige af humanitær bistand.
4. FN har officielt registreret over 1,75 mio flygtninge, inkl. over en halv mio, der er flygtet til Libanon.
5. Halvdelen af flygtningene er børn, og de fleste af dem er under 11 år.


Artiklen fortsætter efter annoncen: