IM’s hovedbestyrelse bekymret over lovpakke om radikalisering

På et møde den 14. november drøftede Indre Missions hovedbestyrelse den nye lovpakke, der skal begrænse religiøs hadforkyndelse. Flere kirkelige ledere har været til møde med Folketingets Retsudvalg.

Ifølge Indre Missions Tidende har IM’s formand, Hans-Ole Bækgaard, været til et møde i Kulturministeriet om sagen. Og generalsekretær Jens Medom Madsen var til et møde med retsudvalget i forrige uge, hvor også Luthersk Missions Søren S. Sørensen og Grundtvigsk Forums Ingrid Ank deltog.

”Vi havde et godt møde med retsudvalget og især de retspolitiske ordførere fra Enhedslisten, De Radikale og Alternativet har udtrykt stor forståelse for vores anliggende”, siger Jens Medom Madsen.

De kirkelige organisationer har på deres side også stor forståelse for de tanker, der ligger bag lovforslaget. Men de frygter stadig indskrænkninger i talefriheden, så man ikke kan forkynde evangeliet uden at blive begrænset eller mistænkeliggjort.

Generalsekretæren oplyser, at IM allerede nogle steder har mistet tilskud til børneklubber og ungdomsarbejde. Det skyldes, at Folkeoplysningsloven administreres i de enkelte kommuner – og her har nogle stoppet støtten med henvisning til, at der ikke kan ydes offentlig støtte til forkyndelse og gudsdyrkelse.