Paven underskrev katolsk-luthersk fælleserklæring

Under en fælles gudstjeneste i Lund Domkirke underskrev pave Frans I og formand for Det Lutherske Verdensforbund Munin Youanan en erklæring om samarbejde mellem de to kirkeretninger.
Under en fælles gudstjeneste i Lund Domkirke underskrev pave Frans I og formand for Det Lutherske Verdensforbund Munin Youanan en erklæring om samarbejde mellem de to kirkeretninger.

Ifølge paven er det dog stadig den katolske kirke, der er den sande kirke.

Under det historiske pave-besøg i Sverige den 31. oktober, som indledte markeringen af 500-året for Reformationen, har paven sammen med Munib Younan fra Det Lutherske Verdenssamfund underskrevet en erklæring om fælles mål.

Under gudstjenesten i Lund skrev de to kirkeledere under på, at de sammen vil arbejde for økumenisk dialog.

Forenet om det vigtigste

Katolikker og lutheranere er kommet langt i forståelse og tillid til hinanden genem både dialog og fælles indsats for nødlidende.
”Det, der forener os, er større end det, der skiller os”, hedder det i erklæringen.

Samtidig bekender kirkerne fortidens synder mod enheden i Kristi legeme – og takker for de åndelige og teologiske velsignelser, som Reformationen har bragt.

Ingen fælles nadver

Kirkerne lover i erklæringen at vidne sammen om Guds nåde.

Lederne erkender, at mange i deres menigheder ønsker at kunne holde fælles nadver. Så langt er man ikke kommet. Erklæringen giver ingen løfter, men peger på dialog som vejen frem.

”Vi erkender vores fælles pastorale ansvar for at møde den åndelige hunger og tørst hos vore folk om at blive ét i Kristus. Vi længes efter, at såret i Kristi legeme skal blive helet”, hedder det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Samtidig opfordrer erklæringen til at hjælpe fremmede og flygtninge – og til at værne skaberværket mod følgerne af misbrug og grådighed.

Frem mod enhed i Kristus

Erklæringen indeholdt også en hilsen til de andre kristne kirkesamfund, som deltog i markeringen. De blev opfordret til at holde katolikker og lutheranere fast på erklæringens ord, opmuntre dem og bede for de fælles bestræbelser for enhed i Kristus.

Fortidens konflikter skal nu afløses af enhed, samarbejde og solidaritet. Erklæringen slutter:
”Ved at søge tættere sammen i tro på Kristus, ved at bede sammen, ved at lytte til hinanden, ved at udleve Kristi kærlighed i vore indbyrdes forhold, vil vi katolikker og lutheranere åbne os for den treenige Guds kraft.
Rodfæstede i Kristus og i vidnesbyrdet om ham fornyer vi vores beslutning om at være trofaste forkyndere af Guds uendelige kærlighed til hele menneskeheden.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den 1. november holdt paven messe for 18.000 på Malmø Arena.