Rekordstor rift om teologer fra Menighedsfakultetet

Flere kirker ønsker nu en præst, der tror, vurderer MF’s landssekretær Nils Andersen.

I løbet af 2016 er 11 teologer fra Menighedsfakultetet blevet ansat.

Både stigende præstemangel og flere og flere menigheders erkendelse af, at der skal gøres en aktiv indsats i folkekirken, har gjort det nemmere for nye MF-teologer at få job.

Menighedsfakultetet i Aarhus har i 2016 oplevet en rekordstor efterspørgsel efter nye teologer med baggrund på stedet. 11 teologer herfra har i år fået embede, og det er rekord. Oveni kan så lægges to, der har fået ansættelse i organisationer.

Præster, der vil noget

Der er flere grunde til, at der er rift om den nye MF-teologer, og én af årsagerne er den stigende præstemangel i folkekirken.

En anden grund er, vurderer landssekretær Nils Andersen fra Menighedsfakultetet, at flere og flere menigheder rundt i landet erkender, at der er behov for et større engagement i menighedsopbygning og mission i folkekirken. De senere års mange udmeldelser og et faldende dåbstal betyder, at mange er begyndt ”at se skriften på væggen”, som han forklarer.

– Flere og flere kirker bliver klar over, at hvis de skal være en kirke tilbage om 10-15 år, skal de have en præst, der vil noget og har engagement, og at det ikke er ligegyldigt, hvad præsten tror på, siger Nils Andersen.

Præster, der tror

Menighedsfakultetet arbejder, i lighed med Dansk-Bibel Institut i København, på kirkens trosgrundlag, og i en tid, hvor menighederne ikke længere kan føle sig helt sikre på, om præsten tror på det, der skal prædikes, vælger flere menigheder at holde på det sikre.

Nils Andersen og Menighedsfakultetet oplevede allerede i fjor en strøm af henvendelser fra menighedsråd, der ville sikre sig en god præst, når den gamle gik på pension.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Store årgange af præster går i disse år på pension, og antallet af nyuddannede står ikke mål med antallet af præster, der stopper.

Menighedsfakultet er de senere år vokset i volumen med flere studerende, og set i forhold til teologiuddannelsen på universitetet er antallet af studerende steget forholdsvis meget i forhold til universitetsuddannelsen.

Præstemangel

I fjor oplevede Menighedsfakultetet at have det største antal bachelorstuderende nogensinde, cirka 50 styks, og det var rekord.
Men selv om Menighedsfakultetet og Dansk-Bibel Institut bestræber sig på at uddanne flere dygtige præster, kan man kun i mindre grad dække det store behov, der er for nye præster.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Biskopperne har erkendt problemet, og flere af landets 10 stifter har været ude i charmeoffensiv for at tiltrække nye teologer. Det er bl.a. sket i Viborg Stift, som har haft studerende fra Pastoralseminariet i Aarhus på besøg for at møde præster, menighedsrådsmedlemmer, provsten og biskoppen, og de har fx fået tilbudt at følge en præst i en uges tid for at få en bedre fornemmelse af præstegerningen.
– Som biskop er det vigtigt for mig ved præsteansættelser at skabe det rigtige mix mellem menighed og præst, og jeg har kun gode erfaringer med præster med baggrund i Menighedsfakultetet, fortalte Viborgs biskop, Henrik Stubkjær, til Menighedsfakultetets blad, MF-bladet, da det for et år siden satte fokus på den voksende efterspørgsel efter MF-præster.

Den stigende præstemangel kan bl.a. illustreres af antallet af genopslåede præstestillinger i landets 10 stifter. Her blev der i perioden 2007-2011 genopslået 31 stillinger, og det tal var fordoblet til 60 genopslag i årene 2012 til 2016.

Den seneste af de nyansatte MF-teologer er cand. theol. Martin Karkov Kobbersmed, der blev ordineret i Haderslev Domkirke torsdag den 8. december. Han blev enstemmigt indstillet som sognepræst i Skanderup Kirke vest for Kolding, hvor han afløser en anden MF-teolog: Holger Haldrup. Martin skal indsættes i Skanderup Kirke søndag den 8. januar.