190-årigt blad skifter navn

Mange har i tidens løb fravalgt ’Misjonsblad for Israel’, fordi de troede, at det handler om politik.

Den Norske Israelmisjons blad, som udkom første gang i 1827, skal fremover hedde ’Først’.

– Når folk hører navnet ”Misjonsblad for Israel”, tænker de på en nationalstat og et geografisk område. Men det handler om mission, at vi skal give evangeliet ”til jøde først”, som der står i Romerbrevet 1,16.

”Først” skal formidle information om det jødiske folk og Jesus-troende jøder, uanset hvor i verden, de bor.

Bladet skal også fokusere på en israelsteologi med jøden Jesus i centrum, og formidle kundskab om den kristne tros jødiske rødder, forklarer Den Norske Israelsmisjon.