Ny efteruddannelse på Menighedsfakultetet

Menighedsfakultetet i Aarhus lancerer et nyt akademisk overbygningsprogram i kirke og teologi for præster og andre, der formidler den kristne tro i kirke, samfund og skole.

Den nye efteruddannelse gennemføres på masterniveau. De enkelte fag giver mulighed for at opnå ny viden, uddybe egne erfaringer i samspil med andre og arbejde selvstændigt med et specifikt fokusområde.
Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen understreger, at det er vigtigt, at mennesker forstår at arbejde sammen på tværs af faggrænser.
– Ved at bringe de forskellige faggrupper sammen til en fælles efteruddannelse håber vi at kunne styrke den tværfaglige indsats. En oplagt mulighed er derfor også, at man tilmelder sig uddannelsen sammen med en kollega eller en anden lokal samarbejdsperson, udtaler Thomas Bjerg Mikkelsen.
I foråret 2017 gennemføres det første modul om sjælesorg.

Uddannelsens fire fag

Efteruddannelsen består af fire fag, som kan tages samlet eller enkeltvis:
Sjælesorg (foråret 2017) ved Leif Andersen, lektor i praktisk teologi og Dan Månsson, cand.theol. med en pastoral-klinisk sjælesorgsuddannelse.
Luthers reformatoriske anliggende (efteråret 2017) ved Asger Chr. Højlund, professor i dogmatik og Jesper Bacher, sognepræst.
Menighedens liv og vækst/kirkekundskab (foråret 2018) ved Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie og Morten Hørning Jensen, lektor i Ny Testamente.
Arkæologisk og historisk baggrundsbelysning af prædikentekster (efteråret 2018) ved Morten Hørning Jensen, lektor i Ny Testamente og Ole Andersen, cand.theol. og generalsekretær for organisationen Ordet og Israel.
Hvert fag svarer til 10 ECTS-point og rummer fem undervisningsdage a seks lektioner og et læsepensum på 800-900 sider. Man kan altså gennemføre uddannelsen, selv om man arbejder på fuld tid. Prisen per fag er 8.900 kr.