Rachlin og den kolde krig

Samuel Rachlins bog om sin egen familie og Stalins kolde krig er både velskrevet og tankevækkende.

I denne meget velskrevne moppedreng af en bog giver Samuel Rachlin os hele to historier på én gang: den lille (familiens) og den store verdenshistorie, den der skrives bøger om og laves oversigter over og analyser af; de to er tæt forbundne i et næsten symbiotisk forhold, hvad man altid skal holde sig for øje.

Forfatteren kan sit stof til bunds; rigtigheden af de mange faktuelle detaljer, som der nødvendigvis må være i en bog af denne størrelse, skal jeg ikke gøre mig klog på, men bogen sprudler af en helt ubændig lyst til at formidle det. Den lille verdenshistorie er i realiteten baggrunden for, at den store kan skrives. I bogen her er det hans eget stamtræ, der får lov at folde sig ud med den såkaldt kolde krig som vigtigste bagtæppe.

Rachlin køber ikke den udbredte præmis, at historien gentager sig; det er allerhøjest ud fra en overfladisk betragtning, at koldkrigretorikken idag kan sidestilles med tidligere tiders. Her er han på linie med forfatter og journalist Leif Davidsen, en anden stor Ruslands-kender.
Koldkrigen var en konfrontation mellem ideologiske systemer, skarpt og tankevækkende formuleret allerede af en fransk, politisk teoretiker og historiker, der i sit store værk om det amerikanske demokrati så det allerede midt i 1800-tallet:
”Der findes to store nationer i verden, som fra to forskellige afsæt ser ud til at bevæge sig mod det samme mål: russerne og amerikanerne. Amerikaneren kæmper mod naturens forhindringer; russeren mod mennesker. Den første bekæmper ødemark og barbari; den anden bekæmper civilisationen med alle sine våben. Amerikas sejre bliver opnået med plovjernet, Ruslands med sværdet. Deres udgangspunkter er forskellige, og deres veje er uens, ikke desto mindre ser de hver især ud til at være udset af Forsynet til en dag at holde den halve verdens skæbner i deres hænder” (s. 16).

Plovjernet og sværdet refererer selvfølgelig begge til Esajas 2:4 og ses også formgivet som en sigende skulptur ved FN-bygningen i New York. Det er et nærmest genialt motto-valg for bogen, og det gør, at den ikke blot er en – sine steder skræmmende – storpolitisk redegørelse, men på et mere overordnet plan også kan tjene som teologisk tankevækker.

Samuel Rachlin: Bag Den Kolde Krigs tåger.
496 sider • 300 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag