Vineyard starter 3 nye kirker på ét år

Inge og Thomas Willer fortæller til en gudstjeneste i København Vineyard om de nye kirkeplaner.

Den nyeste kirke i Aalborg bliver startet af præsteparret Willer fra Regen-kirken i København.

Frikirken Vineyard bliver ved med at plante nye kirker. Den nyeste kirke i Aalborg bliver startet af et præstepar fra Regen kirken i København.

Aarhus Vineyard har netop holdt sin første gudstjeneste, hvor der dukkede hele 120 mennesker op til den første gudstjeneste, efter at Anne og Simon Walsøe sammen med en lille gruppe i København følte et kald til at tage til Aarhus for at starte en kirke.

Og til sommer vil København Vineyards assisterende ledende præst Helle Rønne Samuelsen med familie tage til Rønne på Bornholm for at starte en Vineyard kirke dér, som vi tidligere har fortalt om i en større artikel. Og som om det ikke var nok, så har de ledende præster i frikirken Regen i København, Inge og Thomas Willer med familie, nu overraskende valgt at skifte kirketilhørsforhold og starte en ny Vineyard kirke i Aalborg denne sommer.

Har følt et kald

De har simpelthen følt sig kaldet til at tage til Aalborg igennem en længere periode:
– Vi elsker Regen, som vi startede for 13 år siden sammen med en fantastisk gruppe mennesker. Men i løbet af de sidste halvandet til to år har vi haft fornemmelsen af, at en ny sæson var på vej for os som familie. For halvandet år siden fik vi udfordringen til at plante en ny Vineyard kirke i Aalborg. Efter en lang proces, hvor vi har oplevet, at Gud har talt til os på forskellig måder og igennem forskellige mennesker, så oplevede vi i januar, at vi ikke længere kunne overhøre Guds kald om at plante kirke i Aalborg. I de sidste mange år har vi sagt, at vores vigtigste opgave som disciple er at høre, hvad Gud siger og handle på det. Så det er så det, vi prøver at udleve nu. Vi er spændte, nervøse, lidt bekymrede, kede af at forlade kirke, familie og venner, men også begejstrede for det eventyr, som Gud kalder os ud på, siger de.

Fokus på sociale behov

Inge og Thomas er begge vokset op i Nordjylland. Men i 2006 plantede de frikirken Regen på Nørrebro, som de fortsat leder indtil sommer.
Regen er en kirke, som har mange sociale projekter, heriblandt en morgenmadscafe for hjemløse, en natcafé for handlede kvinder (i samarbejde bl.a. København Vineyard og andre kirker) og julehjælp til udsatte familier.

Derudover har Thomas været konsulent i diverse sammenhænge bl.a. i Børnerådet under Socialministeriet, i Dansk Ungdomsfællesråd som projektmedarbejder på “Sidste udkald”, på ”Høyskolen for Ledelse og Teologi” i Oslo som lektor i ungdomsarbejde. Han er også foredragsholder om ungdomskultur og udvikler af nye projekter for og med unge i forskellige sammenhænge.

Det er en gave til Aalborg og til os, siger Flemming Mølhede fra Vineyard i Danmark.
En gave til Aalborg

– At Inge og Thomas Willer planter en Vineyard kirke er, udover Guds kald, frugten af en flerårig relation med Vineyard.
De vil ikke alene være en gave for mange mennesker i Aalborg, men også en kæmpe gave og et kompliment til os alle i vores kirkefamilie, siger en begejstret Flemming Mølhede, som er ledende præst i København Vineyard.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vineyard har oplevet en bemærkelsesværdig opblomstring i kirkeplantninger de senere år. Der er således plantet – eller bliver plantet – kirker seks steder på kun fem år! Der vil fremover være Vineyard-kirker i København, Roskilde, Rønne, Køge, Odense, Aarhus, Aalborg og Yangon i Burma.

Der er omkring 1000 medlemmer af kirken på landsbasis. Det er et tal, som er stødt stigende i takt med de mange kirkeplantninger.
Der har i de senere år været et ekstra stort fokus på at nå ud til mennesker i byen med evangeliet og på at plante nye kirker i Danmark.

På den fælles nordiske konference Vineyard Nordic Summit 17, som foregår på Drejervej i København d. 11.-13. maj, er temaet således: ’Changing lives, transforming the city’. Og her er netop Thomas Willer en af talerne sammen med talere fra Vineyard kirker i Nordirland, England og København.


Artiklen fortsætter efter annoncen: