Hestlund Efterskole vil lære eleverne at kramme verden

Årets musical ”Jeg ER” på Hestlund Efterskole handlede om at række ud til flygtninge – et tema som er i tråd med tankerne bag skolens nye projekt ’Hestlund Embrace’ . Projektet skal udruste eleverne til at favne deres medmennesker.

Efter sommerferien søsætter Hestlund Efterskole et nyt initiativ ved navn Hestlund Embrace. Projektet skal gøre eleverne bedre til at favne deres medmennesker både internationalt og i nærmiljøet.

Hestlund Efterskole hviler på et kristent fundament, men appellerer til både troende og ikke-troende. Det væsentlige for skolen er nemlig de unges vilje og lyst til at turde diskutere tro, værdier og livsanskuelse, til at være en del af fællesskabet – at være noget for hinanden.

Med Hestlund Embrace bliver det fremover også en topprioritet at være noget for skolens omverden, fortæller viceforstander og tovholder på initiativet, Lars Steen Hansen:
– En ting er jo at fortælle de unge om velkendte kristne værdier som næstekærlighed, omsorg for de svage og fællesskab med plads til og brug for alle. Noget andet er at prøve at udleve det i praksis. At forsøge at gøre en egentlig forskel for andre. Det gør vi nu med Hestlund Embrace, fortæller Lars Steen Hansen.

Vil gøre folk en tjeneste

Initiativet handler om det, der med et gammelt kirkeligt udtryk kaldes diakoni; altså en omsorgstjeneste, hvor man tager ud for at hjælpe mennesker, der har det svært på den ene eller den anden måde.

– Hjælpeindsatsen i Hestlund Embrace-regi omfatter blandt andet en rejse til Rumænien, hvor vi skal hjælpe til på et børnehjem og besøge en fattig roma-landsby. Her skal vi lave mad til børnene, holde en lille søndagsskole for dem og lege med dem, beretter viceforstanderen.

– Eleverne vil opleve, at deres hjælp nytter noget – og at når de giver til andre, får de noget igen. Det bliver ingen turisttur, men jeg er overbevist om, at den vil gøre et stort, uudsletteligt og positivt indtryk på de unge. Forhåbentlig vil det så nogle frø, som kan gro til noget rigtig godt i de unge, tilføjer han.

Både ude og hjemme

En væsentlig pointe ved Hestlund Embrace er, at den internationale hjælp ikke står alene. Man behøver nemlig ikke nødvendigvis at rejse udenlands for at finde medmennesker, der har brug for en hjælpende hånd:

– Vi er i gang med at indgå samarbejde med eksisterende, lokale initiativer, som hjælper svage grupper såsom hjemløse, flygtninge, ensomme ældre og ikke mindst børn fra udsatte familier. Vores elever vil herigennem stifte bekendtskab med bagsiden af det danske samfund – og være med til at gøre hverdagen en smule bedre for dem, der er havnet dér af den ene eller den anden grund, siger Lars Steen Hansen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På den lokale front er det tanken, at eleverne fra Hestlund Efterskole for eksempel kan give en hånd med i køkkener på varmestuer, spille julemusik på plejehjem, deltage i samtalegrupper for sårbare unge med mere.

– Kongstanken i Hestlund Embrace er, at vi giver en krammer til dem, der trænger til én – ligesom vi forsøgte med flygtningetematikken i vores musical ”Jeg ER!” for nylig, slutter viceforstanderen.