– De studerende skal lære Jesus at kende

For Per Ladekjær er det en hjertesag at stå til rådighed for unge, så de kan dannes i livet og troen.

KFS har fundet sin nye formand. 45-årige Per Ladekjær afløser Peter Rask, som trådte tilbage ved generalforsamlingen i marts.

Den nye formand er godt kendt med KFS:
– I min lidt tidligere ungdom var jeg kontaktperson for en ret stor KFS-gruppe på Vestjydsk Handelsskole i Skjern. I de år var jeg med på diverse KFS-lejre, hvor jeg fik smag på en forkyndelse, som altid har præget KFS, hvor det frigørende evangelium står centralt.

Per Ladekjær er uddannet teolog fra Aarhus Universitet og tilknyttet Menighedsfakultetet. Han har været ansat de sidste 8 år som lærer på Børkop Højskole, og før dette været ungdomskonsulent i IMU i Århus i 5 år. De sidste fire år har han været i gang med en uddannelse som psykoterapeut.

Den nye formand er overbevist om, at mange unge studerende stadig har brug for at sætte deres liv ind i et større perspektiv end det rent faglige:
– Jeg kan godt blive lidt bekymret over, at der er så ringe plads til de eksistentielle spørgsmål i dag på uddannelserne. Jeg er overbevist om, at ungdommen har brug for nogle af de samme politiske og trosmæssige diskussioner, som der traditionelt er blevet ført på uddannelsesstederne.

Per Ladekjær er optaget af visionen om, at de studerende skal lære Jesus at kende, og han glæder sig over den omstillingsparathed som han oplever i KFS.
– Helt aktuelt arbejder vi på målsætninger for de kommende år, og dem glæder jeg mig til at være med til at forme og få ført ud i livet”, siger den nye formand.