Lovsang åbner for kraft fra det høje

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

I avisen uge 19 skrev vi om problemet med høj lydstyrke (samt lys og røgmaskine) i forbindelse med moderne lovsang. Mange læsere har takket for dette, da de ikke selv kan få løst problemet lokalt. Men det er vel at mærke LYDSTYRKEN, og ikke lovsangen i sig selv, der er problemet.

Lovsang er nemlig godt, og vi skulle alle lovsynge mere. Det ville give os større glæde, fred – og gennembrud.
Vi skal ikke lade os slå ud af, at nogen tror, det skal gøres i en bestemt larmende musikstil eller på bestemte måder.
Vi skal heller ikke blive fornærmede, kritiske eller bitre, for så stjæler djævelen netop vores lovsang.
Vi skal blot lovsynge med hjertet på den måde, vi kan.

Hvorfor er det vigtigt med ægte lovsang?

Lovsang er omtalt over 75 gange i Bibelen. Specielt i Salmerne er der mange opfordringer til at lovsynge Gud.
I 2. Krønikerbog 20 læser vi fx, at levitterne (præster og lovsangere) i en krig mod en stor fjende skulle synge: »Lovet være Herren! Hans trofasthed varer til evig tid!«
Det er tankevækkende, at dét var deres militære strategi – men den virkede. Lovsangen styrkede dem i troen på Guds storhed og godhed, men den gjorde også en forskel i den usynlige åndelige verden: ”Under deres sang og lovprisning skabte Herren panik blandt fjendernes hære, så de begyndte at hugge hinanden ned.” (v. 21-22)

Bag kristendommens fjender står der åndelige magter, som moderne mennesker ikke er klar over. (Se Efeserbrevet 6,12)

Gud er selvfølgelig meget stærkere end disse onde dæmoner, som huserer i stakkels mennesker. Men vi bliver nødt til at lovsynge og bede for at få Guds kraft aktiveret. Hvis vi bare slås i vores egen kraft og smartness, så taber vi ofte.

Lovsyng trods dine omstændigheder

Lovsang er ikke blot beregnet til festlige sammenkomster, men er især gavnlig, når livet er rigtig svært.
Lovsang var kong Davids styrke. Som hyrdedreng havde han vænnet sig til at synge til Gud – og det hjalp ham i de store kriser.
Jesus selv sang lovsang sammen med disciplene Skærtorsdag aften – hvor Jesus jo vidste, at han ville blive mishandlet og korsfæstet. (Matt. 26,30).
Da Paulus og Silas sad fastspændt i tunge blokke i den inderste celle i fængslet i Filippi – efter at være blevet gennempryglet med knipler! – sang de ved midnatstid lovsange! (Apostlenes Gern. 16). Det virker fuldstændig meningsløst. Mange af os ville sikkert have beklaget os og måske endda bebrejdet Gud. Men med lovsange satte Paulus og Silas den åndelige verden i bevægelse, så lænkerne faldt af og dørene åbnede sig. – I nyere tid har bl.a. en kinesisk kristen oplevet noget lignende i et fængsel. Læs bogen ”Den himmelske mand”.

Hvis Gud er Gud, så er han naturligvis den samme i dag, som Han altid har været. Og du kan også i dag som ganske almindelig kristen udløse hans kraft gennem din bøn og din lovsang, så resultatet viser sig i din synlige verden.

Lad ikke djævelen stjæle din lovsang – men overvind det onde med tak og sang!


Artiklen fortsætter efter annoncen: