Flere søger feriehjælp

Flere fattige og socialt udsatte familier har svært ved at give deres børn en god sommerferie, og det mærker man hos Dansk Folkehjælp, der er landets største formidler af feriehjælp til fattige og socialt udsatte familier.

Dansk Folkehjælp må i år sige nej til 9 ud af 10 ansøgninger om feriehjælp, og det er en stigning i forhold til sidste år, selv om organisationen faktisk er i stand til at sende flere på gratis ferie i år.
Presset i ansøgninger viser sig bl.a. ved, at der på familieferierne i år er 10 ansøgere pr. feriebolig mod 7 ansøgere sidste år pr. bolig.

Halvdelen af ansøgerne om feriehjælp angiver, at de er berørt af kontanthjælpsloftet. En fjerdedel er desuden berørt af 225 timers reglen.
Men selv om Dansk Folkehjælp altså må afvise 9 ud af 10 ansøgere, betyder det dog ikke, at organisationen sender færre på ferie i år.

Man har øget sit fokus på børneferier, hvor børn sendes på ferie uden forældrene, og hér sender man i år over 500 børn og unge på ferie – mod 250 sidste år.
– Hos Dansk Folkehjælp synes vi, at alle børn har ret til at få gode ferieminder. Det er vigtigt for børn og unge, at de oplever noget i deres ferie, og at de har noget at fortælle om i skolen efter ferien.

Vi kender alle betydningen af gode ferieminder – det er værdier, vi tager med os igennem hele livet, og som er noget, vi kan kigge tilbage på, der havde stor betydning for vores børne- /ungdomsliv. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan hjælpe endnu flere til at holde ferie i år, siger generalsekretær Klaus Nørlem.