Kun Helligånden beskytter fra verdens ondskab

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

De er i verden, men ikke af verden, sådan omtaler Jesus i Johannesevangeliet dem, der tilhører ham.

Ordene er stadigt aktuelle. Tiden er turbulent. Det ene terrorangreb afløser det andet. Frygten for netop at befinde sig i den folkemængde, hvor bomben springer, er begyndt at brede sig. Krige i Mellemøsten, atomprøvesprængninger i Nordkorea og politisk uro i USA med en præsident, som en magtelite forsøger at afsætte. Der er nok at blive bekymret over.

Kristne kan let blive fristet til at sætte deres håb til politikere. Mange konservative kristne i USA har sat deres håb til Trump, som de tror kan skabe en ny og bedre politisk dagsorden. Det samme gjorde mange kristne på venstrefløjen, da Obama beklædte posten som præsident. Men de blev skuffede. Det gør Trump-vælgerne formodentligt også. Den ånd, som hersker i de politiske magtcirkler er ofte en ånd, der er af denne verden og ikke Guds ånd.

I tiden fra Kristi Himmelfart til pinse venter vi på Helligåndens komme. Det er Helligånden, som gør, at vi ikke blot tilpasser os verden, men at vi transformeres og lever i Ånden. Vi er i verden, men ikke af verden. Når Helligånden er i os, ser vi verden ud fra et åndeligt perspektiv. Og der opdager vi, at meget af det, som sker i verden på den politiske scene også har en åndelig rod, men ikke Helligåndens. Verden er i en konstant kamp med det dæmoniske, som Paulus peger på, når han siger, at vi ikke kæmper mod magter og myndigheder, men mod ondskabens åndemagter. Hvis vi vil ændre på det politiske, er det ikke en politisk kamp, vi skal kæmpe, men en åndelig kamp gennem bøn, faste og kristen moral.

Derfor er det vigtigt, at kristne ikke bare venter på Helligånden i tiden fra Kristi Himmelfart til pinse, men gør det til et mål i sig selv at leve i Ånden. Helligånden er sandhedens ånd, og uden den får vi svært ved at navigere i en verden fyldt med “fake news” og politisk korrekthed, der ofte manipulerer med virkeligheden. Vi finder ikke den beskyttelse mod verdens ondskab, som vi søger, gennem det politiske, men kun gennem et liv i Helligånden.

Glædelig pinse.