Stor tilfredshed med profetisk seminar

Bjørn Hansen

Alle Guds børn kan høre fra Gud. For Jesus siger ”fårene hører min røst.” Joh. 10:3.

Det var en af de vigtige belæringer i den profetisk uge i Kolding d. 16.-20. maj 2017 med Andries van Heerden fra Sydafrika. Titlen var: Listen! (Lyt!)
– Undervisningen var funderet på Guds ord, ja taleren Andries van Herden var endda bekymret over vores manglende kendskab til bibelen, fortæller Bjørn Hansen fra København, som deltog sammen med over 50 anadre, som ønskede at få undervisning om profetisk tjeneste.
Profeti er en af de nådegaver, som nævnes i 1. Korinterbrev kap. 12.
– Hvad skal vi med profeter, spurgte Andries ud i salen? Mange kom med gode svar, men de var måske ikke fyldestgørende nok.
Andries van Heerden citerede derefter Amos bog 3, 7, hvor der står: ”Den Herre HERREN gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne.”
I 1. Mosebog 1,2 står der, at ”Jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over vandene.”
Selv om Guds Ånd altså var der, så skete der åbenbart ikke noget før Gud sagde: Der blive lys!
På samme måde forlæøser profeterne Guds vilje på jorden ved at tale dét ud, som Gud har talt til dem.

Test-spørgsmål

– Hvordan bedømmer man så personligt et profetisk ord? spurgte Andries og svarede med tre test-spørgsmål:
• Er det i overensstemmelse med Guds ord?
• Herliggør det Jesus? Kommer jeg tættere på eller længere væk fra Jesus?
• Oplever jeg en accept i mit indre? Oplever jeg Guds fred?
Hvis det er en retningsgivende profeti, kan man lade profetien bedømme af en præst.
Alle deltagerne fik et profetisk ord og alle blev salvet med olie.Det profetiske ord berørte nogle dybe og afgørende områder i mit liv, fortæller Bjørn Hansen, der kalder det en uforglemmelig uge på Kolding Internationale Højskole.
– Vi blev kastet ud i at profetere, give kundskabsord, tyde drømme, alt blev kommenteret, noget brugt til at illustrere en pointe
Som et gennemgående træk blev vigtigheden af at være undergivet autoritet understreget
Al profeti til de offentlige gudstjenester skal bedømmes af menighedens ledelse (for at beskytte medlemmerne).
Andries van Heerden understregede også vigtigheden af at bevare sit hjerte rent og lære at skelne mellem dét, der kommer fra én selv, og det, der kommer rfra Guds ånd.
Mere info om Andries van Heerden’s tjeneste og bog på www.emmanuellife.org