Unge mænd læser Bibelen mere end unge kvinder

En ny undersøgelse om bibellæsning i Norge viser, at unge mænd læser mere i Bibelen en unge kvinder. For 30 år siden var det omvendt.

Norsk undersøgelse tyder også på, at de flittigste bibellæsere er folk med de højeste uddannelser.

Et norsk forskningsprojekt i bibelbrug kaster to opsigtsvækkende resultater af sig: Dels læser unge mænd mere i Bibelen end unge kvinder, dels læses den flittigst af folk med de højeste uddannelser.

Undersøgelsen vil sikkert overraske mange, fordi den generelle holdning nok er, at det er omvendt.

Det Norske Bibelselskap har sammen med instituttet KIFO, der forsker i kirke og religion, offentliggjort den opsigtsvækkende undersøgelse.

Forskeren Tore Witsø Rafoss fra KIFO har ledet undersøgelsen, og han siger om resultaterne:
– Det er et opsigtsvækkende fund, og det er uklart hvorfor. For 30 år siden læste unge kvinder betragteligt mere i Bibelen end unge mænd. Det gør de ikke længere, siger Tore Witsø Rafoss.

Rapporten bekræfter den almindelig antagelse, at ældre læser mere i Bibelen end unge, men kønsfordelingen af bibellæsere i unge-gruppen kommer også bag på bibelselskabets generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Hun bebuder, at der skal forskes mere i, hvorfor det forholder sig sådan, og hvorfor undersøgelsen også viser, at omfanget af bibellæsning øges jo højere uddannelsesniveau.
– Det er overraskende. Jeg troede måske, at det ikke var sådan, siger generalsekretæren.

Tore Witsø Rafoss fra KIFO er også overrasket og siger, at det skal der også forskes mere i. Men jo højere uddannelse, jo større er polariseringen også.
– Blandt de højest uddannede finder vi både den største andel af bekendende kristne, men også den største andel af ateister, siger forskeren.
– Der er en forventning om, at folk med højere uddannelse er mindre religiøse, men hvis man ser på bibellæsning, så øges det med uddannelse. Det er et interessant fund, som går imod en del forventninger og tidligere forskning, siger han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rapporten siger ikke noget om årsagen til de opsigtsvækkende resultater. Det skal der nu forskes videre i.

Forskeren Tore Witsø Rafoss fra KIFO præsenterede den nye rapport om bibellæsning på Det Norske Bibelselskaps repræsentantskabsmøde for nylig.
Pinsevenner læser Bibelen mest

Derimod er det mindre opsigtsvækkende, at ugentlig bibellæsning spiller en større rolle i frikirkerne end blandt Den Norske Kirkes medlemmer.

Rapporten viser, at selv om pinsebevægelsen og andre frikirkelige trossamfund kun udgør 4,7 procent af befolkningen i Norge, så udgør de 27,9 procent af dem, som læser i Bibelen ugentligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Mens 10 procent af medlemmerne i Den norske Kirke siger, at de læser i Bibelen ugentligt, siger 86 procent af pinsevennerne det samme, siger Witsø Rafoss. I det øvrige frikirkemiljø er det tilsvarende tal 60 procent.- Det kan være grund nok for os at se på, hvad pinsebevægelsen og frikirkerne gør, siger forskeren.

Han understreger dog, at siden tre af fire nordmænd er medlemmer af Den Norske Kirke, så udgør de 10 procent, der læser i Bibelen ugentligt, en relativt betragtelig gruppe. Det skal også tilføjes, at i gruppen af nordmænd, der læser jævnligt i Bibelen, er 65 procent medlemmer af Den Norske Kirke.

Rapporten er starten på et større forskningsprojekt, som det norske bibelselskab vil lave i samarbejde med KIFO om bibelbrug i Norge.

– Vi må finde ud af, hvad der er motiverende og demotiverende. Hvorfor læser folk i Bibelen, og hvad mener folk om Bibelen? Det siger denne rapport ikke noget om, siger bibelselskabets generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hele rapporten kan læses her.