Arabernes triste historie

En britisk professor forsøger at fortælle arabernes omtumlede historie. Og endnu engang fremstilles jøderne og Israel som en katastrofe for araberne.

For tiden hører vi mest om araberne, når (u)hellige arabiske krigere er involveret i terror. Men hvad er egentlig arabernes historie?

Det har den engelske Oxford-professor Eugene Rogan forsøgt at svare på i en bog på ikke færre end 740 sider.

”Arabernes Historie – fra Osmannerriget til Det Arabiske Forår” hedder bogen, hvilket vil sige, at den ikke går længere tilbage i historien end til det tyrkiske Osmanerrige (1300-1923). Hele den bibelske urhistorie om arabernes oprindelse mangler i denne fremstilling. Og dermed også noget, der kunne forklare konflikterne.

Kristeligt Dagblads forlag har udgivet bogen, men den kunne lige så vel være udgivet af det kulturradikale Politikens forlag, for det er den samme vinkel, som vi kender så godt: Jødedommens og kristendommens store betydning for Mellemøsten ignoreres, eller omtales i et kritisk lys.

Terror eller frihedskamp?

Den britiske Balfour-erklæring, som lovede jøderne et hjemland i Mellemøsten kaldes af forfatteren for en stor ”fejltagelse”. Og det kapitel, som handler om Israels genopståen, hedder simpelthen ”Katastrofen i Palæstina og hvad deraf fulgte”.

Vi får naturligvis også at vide, at nogle af de første jødiske frihedskæmpere – som her kaldes ekstremister – brugte terror for at få englænderne smidt ud af det daværende Palæstina. Det gælder fx den senere statsminister Menahim Begin.

Det samme kunne man jo sige om de danske modstandfolk under krigen, der brugte ”terror” imod nazisterne. Men for os danskere er de jo frihedskæmpere.
Men for forfatteren er Israels oprettelse altså en ”katastrofe”, som førte til ustabilitet i hele den arabiske verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Efter de arabiske landes nederlag i deres krige med Israel skete der nemlig statskup og omvæltninger i flere arabiske lande, hvor nye diktatorer overtog efter de tidligere – men nu under et islamisk, socialistisk eller nationalistisk banner.

Man kunne også vælge at se dette som arabernes frihedskamp, i stedet for at give Israels oprettelse skylden.

De arabiske magthavere har i årtier givet Israel og jøderne skylden for deres egne problemer, i stedet for selv at tage ansvar.
Arabernes historie behøvede ikke være trist, hvis de ikke altid lå i strid. Selv ørkener kan genopdyrkes og blomstre, har Israel jo vist. Det samme kunne ske i de arabiske lande.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fra osmannerne til europæerne

De arabiske lande var – på grund af den fælles islamiske religion – trinvis kommet under det tyrkiske Osmannerrige fra ca. 1516-1830.

Herefter kom de europæiske kolonimagter til at spille en større rolle. Englændere, tyskere, franskmænd m.fl. kæmpede om Mellemøsten, som de indlemmede i deres imperier fra 1830-1948.
Sidste del af kolonialismen kom til at handle meget om de to verdenskrige, hvor det gjaldt om at indtage den arabiske verden gennem krige og alliancer – før modstanderne.

Da Tyskland havde tabt verdenskrigene, blev Mellemøsten domineret af Frankrig og England, men snart begyndte en uafhængighedsbevægelse.

Araberne – og israelerne – løsrev sig fra kolonimagterne i de kommende år. Nogle af de arabiske lande allierede sig trods deres store ord om nationalisme dog hurtigt med Sovjetunionen, som forsynede dem med våben imod Israel, der til gengæld fik Vesten som sin beskytter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For mange ord

Eugene Rogan har tidligere skrevet en stor god bog om ”Osmannerrigets Fald”, hvor han fortalte åbent om tyrkernes udryddelse af armenierne ca. 1915.
Kristeligt Dagblads Forlag har også udgivet bogen Silkevejen, hvor en anden engelsk professor, Peter Frankopan, fortæller verdenshistorien set fra Østen.

Det er altid spændende at læse historie. Men hvis man havde håbet på, at disse bøger fra KD ville fortælle en historie, hvor den religiøse vinkel var med, så tog man fejl. Vi ser verden fra et ateistisk synspunkt, selv om det burde være oplagt, at det netop er religionen – islam – og ikke Vesten eller israelerne, der har ødelagt det for araberne.

Desuden kan det undre, at man i vores moderne tider ikke fremstiller bøgerne mere grafisk spændende. Der er ord og ord og ord side op og side ned på de 740 sider, bortset fra nogle få sider i midten med fotos. Og der mangler opdelinger med mellemoverskrifter, grafiske opstillinger og andre fremhævelser, så man ikke kløjes i ord og ukendte arabiske navne.

Eugene Rogan: Arabernes historie – fra Osmannerriget til det arabiske forår.
740 sider • 299,95 kr.
Kristelig Dagblads Forlag