Profetisk syn om danske kristne

Heidi Rasmussen fra Esbjerg.

I weekenden arrangerede en gruppe kvinder en konference om at være apostel og profet. Det er nok de to af de fem tjenester, som er omtalt i 1. Korinterbrev 12,13 som er blevet mest set ned på i kirkens nyere historie…

De øvrige tjenester er hyrde (pastor), evangelist og lærer.
Som tidligere omtalt ønsker disse kvinder at sætte fokus netop på apostel- og profet-tjenesten, for at kirken igen kan blive stærk og relevant. Det er nemlig ikke nok, at hyrden sørger for, at menigheden har det trygt og godt. Der må også undervises af læreren, så menigheden kender Guds ords dybder. Og der må evangelister til, så budskabet når udenfor kirken. Der må apostle til for at vinde nye områder og profeter, som kan høre, hvad Helligånden siger til os – netop nu.

Blandt deltagerne var fx Heidi Rasmussen fra Esbjerg. (Se artiklen i Udfordringen 8/2017 ”Heidi slap fri af smertehelvedet” – om 12 års lidelser, der var med til at føre Heidi ind i en profetisk tjeneste.)
Den 15.8. 2017 kom Heidi kørende i Esbjerg. Hun holdt for rødt, og lige dér fik hun et overnaturligt syn:

”Jeg ser mange mumier, der bare står og stirrer. Jeg ser, at nogen af dem langsomt begynder at hoppe lidt frem, og idet de gør det, begynder ligklæderne at løsne sig. Jeg kan se noget svagt lys komme ud mellem klæderne. Jo mere de går frem, jo mere af klædningen falder af, og jo stærkere bliver lyset i dem. Jeg ser, at de har et mundbind på. Gud siger: ”Satan har bundet mit folk og givet dem mundkurv på, så det eneste I kan, er at stå og se på alt det, fjenden gør i jeres land. Ingen går imod det.” Så lød det: ”De døde kan ikke vække de døde op! Nu er det en ny tid…” Jeg så, at alle ligklæderne faldt til jorden, og hele Guds folk blev forvandlet til lyssøjler, som begyndte at træde ud på et mægtigt Danmarks-kort, og hele Danmark blev oplyst fra alle sider. Jeg så ligesom stråler af lys komme i alle retninger. Så hørte jeg: ”Når det sker, vil mennesker selv komme til mig.”

Efter synet skiftede lyskurven til grønt. Ganske symbolsk.

Hvordan skal det forstås?

Dette er et af mange syner og profetier, som Heidi får. Gennem sin lange og uhelbredelige sygdom har hun udviklet sin evne til at lytte til Gud. Og nu, hvor hun er blevet guddommelig helbredt, ønsker hun at tjene Ham, der gjorde hende rask.

Sådan er der heldigvis flere og flere kristne, der begynder at lytte mere til Gud, og de får ord og billeder.

Som jeg skrev i en leder (uge 36), så skal vi naturligvis huske, at Guds stemme ikke er den eneste, vi kan høre. Fristeren og de onde ånder vil gerne blande sig, og det vil vores eget ego også. Men ”mine får kender min stemme – og følger mig.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Et ord fra Gud er aldrig i modsætning til Guds eget ord i Bibelen. Lad os se, om dette ord stemmer overens med Guds ord.

”I er verdens lys,” siger Jesus. ”Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” (Matt. 5,14-16)

Og hvad så med billedet af, at vi er som døde, viklet ind i gravklæder, og med tape for munden…? Mon ikke vi kan genkende situationen fra kirken i dag? Vi ser alt det dårlige, der sker, men er ligesom ude af stand til at gøre noget, og vi har fået mundkurv på af den politiske korrekthed, så troen næsten ikke må nævnes.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og ifølge denne profeti kan de (åndeligt) døde heller ikke vække andre til live. Jesus sagde noget lignende, da Peter ville begrave sin bedstemor: ”Lad de døde begrave deres døde – men kom du og følg mig!” (Matt. 8,22)

Jesus kalder os ud af dødens tavshed, ligesom Lazarus, – der ifølge Jesus var død på grund af deres vantro.
Men vi må selv tage nogle små skridt, før ligklæderne falder af os. Så lad os begynde at ”hoppe lidt frem” i tro, så det, der har gjort os tavse, falder af os.

For når Guds lys får lov at skinne gennem os, vil mennesker selv komme til Ham.