Danskere, der udvandrede til mormonernes Utah

I en ny bog fortælles i romanform om 550 danske mormoners udvandring i 1800-tallet til det forjættede land i staten Utah i Amerika.

Blandt de vækkelser, der opstod i 1800-tallet i Danmark, var også den mormonske bevægelse. Her valgte mange af tilhængerne at rejse til USA, hvor mormonerne anlagde en by ved Salt Lake i det, der i 1896 blev til den 45. delstat Utah.

I dag er ca. 60 pct. at statens indbyggere stadig mormoner. På verdensplan er ca. 15 mio. mormoner, plus et stort antal mindre mormon-sekter.
Bevægelsen opstod i begyndelsen af 1800, da Joseph Smith i New York påstod at have fået en åbenbaring, hvor en engel viste ham to guldtavler, der lå begravet tæt ved hans hjem. Han udgav teksten som ”Mormons bog” og fik hurtigt mange tilhængere.

Selv om bevægelsen kalder sig ”Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige” adskilte Smiths nye lære sig markant fra kristendommen ved at tilføje Mormons bog til Bibelen. Læren tillod mændene at have flere koner, ligesom – patriarkerne i Gamle Testamente.

Mormonerne anfægtede også det kristne syn på treenigheden, havde specielle begravelsesskikke, dåb for de døde, samt en lang række andre særmeninger, som provokerede andre.

Drømmen om et Zion

I slutningen af 1830 så Smith for sig et amerikansk ”Zion” (Jerusalem) i indianernes land i Missouri. Men kirkens medlemmer stødte på politisk og militær modstand fra andre nybyggere i Missouri.

Efter en række overfald på kirkens kolonier dannede kirken sit eget militær, og Mormonkrigen i 1838 begyndte. Den kulminerede, da religionen blev udvist fra staten ved en udryddelsesordre underskrevet af Missouris guvernør.

I 1844 blev Smith og hans bror fængslet efter at de havde overfaldet en avis, der havde afsløret Smiths flerkoneri og påstået, at han planlagde at blive konge i USA. Han var da præsidentkandidat, men uden opbakning.
Mens de sad fængslet blev de myrdet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bevægelsen blev nu overtaget af Brigham Young, der i 1846 førte de første pionerer til Utah.

Mormoner i Danmark

Bevægelsen spredte sig nu til andre lande. Og i bl.a. Himmerland og Nordjylland tilsluttede hundredvis af danskere sig.

Ebbe Jensens roman fortæller om et dansk par, Ane-Marie og Niels Pedersen fra Hobro-egnen, som sad hårdt i det, og som blev begejstrede over udsigten til et nyt liv i mormonernes Zion i Utah.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De fleste danske mormoner var småkårsfolk fra landsbysamfund i det dengang fattige Danmark, som netop havde tabt Sønderjylland og Sydslesvig i krigen 1864.

Bevægelsen tilbød udvandrerne at betalte for deres rejse, hvis de til gengæld arbejdede for kirken, når de kom til USA.

550 over prærien

Vi følger Ane-Marie og Niels Pedersen, fra de forlader deres hjem ved Mariager Fjord, til de slår sig ned i Spanish Fork, Utah.

De var med i det vogntog med 550 danske emigranter, som i 1854 rejste i tre måneder over Amerikas prærie og Rocky Mountains før de fleste nåede frem til Salt Lake City. Mange døde undervejs af kolera og andre sygdomme.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Romanens Ane-Marie Pedersen skriver dagbog. En del af dagbogsnotaterne har Ebbe Larsen fundet i dagbøger, skrevet af kvinder på rejse gennem USA’s ødemarker i midten af 1800-tallet.
Det er interessant at følge disse udvandrere. Meget kunne ligne et kristent miljø, men muligheden for flere koner er ikke let at sluge for den barnløse Ane-Marie, hvis mand gifter sig med en ekstra kone, endda hendes bedste veninde.

Mormonerne tog fra omkring 1890 afstand fra flerkoneri, som er forbudt i USA. I dag er det kun mormonske sekter, der praktiserer flerkoneri.

Bedre research end roman

Ebbe Larsen har tidligere skrevet et par dokumentariske romaner. Og det er tydeligt, at han er god til at researche, mens hans evner som romanforfatter er mere begrænsede.

Første del af romanen, som bygger på historisk materiale, er klart bedst. Ebbe Larsen forsøger at fremstille mormonerne på en respektfuld måde ud fra fakta. I sidste del af romanen slipper kildehenvisningerne op, og forfatterens fordomme tager over.

For eksempel fremstilles den danske lægmandspræst Niels unuanceret som en stivstikker, mens Ane-Marie næsten tænker som en moderne dansk kvinde, der går sine egne veje og kæmper for de frie ord – i sin dagbog. Hun mødes endda med en sød indianer, som også fremstilles urealistisk rar og fornuftig, mens de hvide på en eller anden måde selv får skylden for, at 31 hvide bliver dræbt ved en massakre.

Den slags humanistiske floskler og indianerromantik forringer den ellers interessante historie. Her er for meget dansk fornuft og fodformede holdninger.
For selv om vi teologisk kan have svært ved at forstå mormonerne, så er det jo interessant at følge disse troendes næsten ukendte udvandrerhistorie – men helst som de oplevede den.

Generelt er det et problem, at det som regel er kulturradikale og ikke-religiøse forfattere, der beskriver de troendes miljøer ”udefra”. Så vil tro og religion jo blive afskrækkende og uforståelig, som i kommunisten Hans Kirks ”Fiskerne”.

De troendes miljøer fortjener at blive gengivet ”indefra” med varme og indlevelse, uden at ikke-troende straks dømmer det ude, som de ikke forstår.

Men hvis man vil vide noget om de danske mormoners udvandring, så er her en hel del kilder at øse af.

Bogens skønne illustrationer er malet af William Henry Jackson, der selv foretog rejsen.

Ebbe Larsen: Rejsen til Zion. En dokumentarisk roman om danskere ad mormon-sporet. 183 sider • 249,95 kr.
Forlaget Hovedland.