Mellem tro, tvivl og tøven

Er troen i fare i vort land? Kan tro og videnskab forenes? Hvor går grænsen mellem tro og tvivl? Det er blot nogle af de spørgsmål Bente Hansen stiller sig selv i sin bog ”Ugudelighed? Tro, tvivl og tøven”, hvor hun gennemgår troens landskab i Danmark fra katolsk middelalder over reformationen, oplysningstiden og modernismen til i dag.

Bogen, som er meget velskrevet, består af to parallelle kronologiske troslinjer, den ene Danmarks og den anden forfatterens. Dermed er bogen på den ene side en forholdsvis objektiv fremstilling af troens vilkår gennem tiderne og på den anden side en personlig beretning om troens udvikling i forfatterens eget liv. De to beretninger smelter imidlertid også i store dele af bogen sammen, og selv i de mere objektive passager hersker der ingen tvivl om forfatterens egen holdning til dette og hint.

En af disse holdninger går ud på, at man ikke sådan bare kan tale om tro, for skellet er her ikke primært mellem mennesker men snarere mellem forskellige epoker i det enkelte menneskes liv. Med andre ord svinger mennesket mellem tro, tvivl og tøven. På samme måde er det heller ikke et spørgsmål om et enten/eller, når det kommer til forholdet mellem tro og videnskab, det ene udelukker ikke det andet, men de to ting befinder sig derimod på to forskellige niveauer. Dermed bliver tros-faresignalerne ned gennem tiden heller ikke så farlige, som de kan se ud, for trods op- og nedgangstider for troen, er den der alligevel altid latent eller åbenlyst et eller andet sted.

Meget af dette kan Bente Hansen helt sikkert have ret i, men jeg kan ikke lade være at tænke, at hun i sin bestræbelse på at nuancere udvisker alt for mange reelle skel. Dertil kommer, at hendes bibelsyn uden problemer levner plads til at omtale store passager af Bibelen som myter, og at hun nærmest helt frakender Johannes Åbenbaring dens kristne relevans. Meget symptomatisk får Det gamle Testamente også en meget perifer placering i hendes kristendomsforståelse, og det bliver svært at se, om hun faktisk ikke ser det store faresignal i, at troen gennem en årrække mere rettede sig mod reinkarnation, karma og auralæsning end mod Kristus.

Bogen er imidlertid en udmærket oversigt over det åndelige klima i Danmark både historisk set og i dag og for øvrigt også et godt oplæg til en diskussion om, hvad tro er, og hvordan troens rolle i dagens Danmark skal tolkes.

Bente Hansen: Ugudelighed? Tro, tvivl og tøven
136 sider • 99,95 kr. • Forlaget Gyldendal