Janteloven er en løgn

Af Jens Thoresen
Pastor i Kristkyrkja
på Stod, Norge

I Norge har vi Janteloven, som kort sagt siger: ”Du må ikke tro, at du er noget”. Vi nordmænd har altid været gode til at sætte hverandre på plads. Men Janteloven er en løgn. For vi er meget, så meget at Gud ”gav sin Søn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv”, Joh.3,16.

I søndagens tekst bliver Jesus også ramt af Janteloven. ”Han tror vel ikke, at han er Gud?” Men Jesus TROEDE ikke, at han var Gud. Han VAR Gud, og han MÅTTE være det for at blive vores frelser. ”I Kristus forsonede Gud verden med sig selv,” læser vi i 2.Kor 5,19.

Først tilgivelse

Gode venner er uvurderlige. Den lamme mand havde den slags venner. Denne dag gjorde de en beundringsværdig indsats for deres kamerat. Det må vi sige.
Jesus blev sikkert både overrasket og imponeret over det niveau af tro, de demonstrerede.

Hvad er tro? Det er at presse sig frem til Jesus, og ikke lade noget eller nogen stoppe os. Da udløses Guds kraft til frelse og helbredelse. Det ser vi gang på gang i evangelierne.
Som sagt: Jesus bliver imponert, så imponeret, at han umiddelbart vendte sig mod den lamme mand og sagde: ”Søn, dine synder er tilgivet!”

Jeg tror, der er grundlag for at tænke, at den syge mand længe havde set på sin funktions-hæmning som en straf for synd. Det var et almindeligt synspunkt blandt jøderne. Det ser vi blandt andet ud fra Johannes 9,2.

Manden må have længtes og tørstet efter tilgivelse mere end helbredelse, og Jesus mærkede det.

Det kostede ham livet

De skriftlærde forstod godt, at Jesus handlede som Gud, da han tilgav manden hans synder. De mente, de var vidner til den groveste form for blasfemi.
Men Jesus ville gerne hjælpe dem og spurgte: ” Hvad er lettest at sige til den lamme mand her: ‘Dine synder er tilgivet,’ eller: ‘Rejs dig op, tag din båre og gå på dine ben’? ”

Hvad ville du have svaret til et sådant spørgsmål? Sagen er: Det var ikke let for Jesus at sige hverken det ene eller det andet. Tværtimod. Begge udsagnene naglede ham nemlig til et fremtidigt kors.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den lamme mand havde nogle fantastiske venner, som troede på Jesus. Når vi tror, vil vi presse os frem til ham og ikke lade nogen eller noget stoppe os.
Kun gennem Jesus

Det var to grunde til at Jesus kunne tilgive mandens synder: Han vidste med sig selv, at han var Guds søn, og han vidste, at han en dag skulle dø for mandens synder.

Bibelen siger, at Guds tilgivelse er at finde i Jesus Kristus, og kun der (Ef.1,7). At satse på Guds tilgivelse uden at satse på Jesus er en alvorlig fejlvurdering som alt for mange mennesker gør. Jesus siger med al tydelighed i Johannesevangeliet 14,6, at ”ingen kommer til Faderen uden gennem mig”.

Helbredelsen forkynder

Nu skal det handle om helbredelsen. Denne var også guddommelig, og som alle Jesu helbredelser pegede den frem mod det, som skete med Jesus på korset, hvor han tog vore svagheder og bar vore sygdomme (Matt.8,16-17).
Jesus helbredte alle syge, som kom til ham. Det gjorde han, fordi han elskede dem, men også for at demonstrere, at Guds rige var kommet nær med den største af alle gaver: Guds nåde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Før Jesus blev taget op til himmelen, sagde han til sine disciple, at de skulle drage ud i verden og forkynde evangeliet for alle mennesker (Markus 16,15-20), og at deres forkyndelse skulle ledsages af særlige tegn, som skulle bekræfte budskabet.

Bed for de syge

I vort sekulariserede Europa er den slags tegn vigtigere end nogensinde før. Mennesker omkring os råber på beviser for Guds eksistens, og Gud har en vidunderlig plan: Han vil bevise, over for mennesker hvem han er gennem sin menighed. Derfor kalder han os til at leve overnaturlige liv, liv præget af troens tegn.

Et af disse tegn handler om at helbrede syge. Hvis dette ikke er en del af din hverdag, så har du et land, der skal indtages. Pres dig frem til Jesus og bed ham fylde dig med sin Ånd, og udruste dig med sine gaver.

Tag så mod til dig og bed for de syge, du møder. Du vil opleve mirakler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Mark. 2,1-12

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus helbreder en lam
1 Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum, og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. 2 Det varede ikke længe, før der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige. 3 Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en båre. 4 Da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets flade tag. De fjernede et stykke af taget og firede så båren med den syge mand ned lige foran ham. 5 Da Jesus så den tro, som disse mænd havde vist, sagde han til den lamme mand: »Min ven, dine synder er dig tilgivet!« 6 Nogle af de skriftlærde, som sad der, tænkte ved sig selv: 7 »Hvad bilder han sig ind? Det er da en hån imod Gud! Kun Gud kan tilgive synder.« 8 Jesus var i sin ånd klar over, hvad de tænkte, og han sagde til dem: »Hvorfor tænker I sådan? 9 Hvad er lettest at sige til den lamme mand her: ‘Dine synder er tilgivet,’ eller: ‘Rejs dig op, tag din båre og gå på dine ben’? 10 Lad mig nu vise jer, at Menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder.« 11 Med disse ord vendte han sig til den lamme mand og sagde: »Rejs dig op, tag din båre og gå hjem!« 12 Manden rejste sig, tog sin båre og gik sin vej for øjnene af de forbløffede tilskuere, som straks gav sig til at lovprise Gud for det under, der var sket. »Vi har aldrig set noget lignende!« udbrød de begejstret.