Aalborg Stift: Ældre har brug for hjælp til at komme i kirke

Folkekirken i Aalborg Stift sætter fokus på behov for frivillige med kampagnen ’Der er bud efter dig’.

Flere af beboerne på Hellevadlund Plejecenter i Klokkerholm vil gerne deltage i gudstjenester i Hellevad Kirke. Men de kan ikke selv, og plejehjemmets personale har ikke tid til at tage med dem.

Derfor efterlyser Aalborg Stift nu frivillige til at ledsage de ældre til gudstjeneste kl. 11.00 om søndagen.
Opgaven går ud på at hente en beboer på plejehjemmet 30 minutter før gudstjenesten i egen bil, følge med ind i kirken samt hjælpe med fx at bladre i salmebogen og følge med beboeren til nadver. Når gudstjenesten er færdig, hjælpes beboeren hjem igen.
Det vil være en kærkommen hjælp for de ældre, som ikke har mange adspredelser i hverdagen. Mange vil gerne snakke, være i et fællesskab og blive set. Frivilligheden kan måske resultere i et venskab eller et nært bekendtskab, hvor man oplever betydningen af taknemmelighed, og hvor det, der betyder noget, er det menneske, du er, skriver Aalborg Stift.
Stiftet opfordrer også frivillige til at deltage i den månedlige gudstjeneste på selve plejecentret. Her kan frivillige både hjælpe under gudstjenesten og bidrage til en hyggelig atmosfære omkring kaffebordet bagefter.