Tysk kirke anerkender messianske jøder – men ikke jødemission

– Jesus selv gik til de fortabte får af Israels hus, fastslår Avi Snyder fra Jews for Jesus.

Den tyske evangeliske kirke (EKD) har udgivet et skrift, som handler om messianske jøder. Men samtidig afviser EKD jødemission, skriver Den danske Israelsmission.

EKD mener ikke, at kristne er kaldet til at missionere for jøder, da Bibelens Gud er Israels Gud – også for den ikke-omvendte jøde.

Det har fået Avi Snyder, leder af den europæiske afdeling i Jews for Jesus, til at skrive et modsvar. Han begrunder ud fra Ny Testamente, at Guds frelsesplan gennem Jesus i lige så høj grad er tiltænkt jøderne som hedningerne.

I Den tyske ev. kirkes skrift hedder det: ”Gud er trofast mod sit folk. Når vi som kristne knytter os til den nye pagt, Gud lavede i Jesus Kristus, knytter vi os samtidig til, at Guds pagt med hans folk Israel stadig står ved magt… Derved står det klart, at kristne ikke er kaldet, uanset deres mission i verden, til at vise Israel vejen til Gud og hans frelse,” skriver Irmgard Schwaetzer, formand for den tyske ev. kirkes synode. Hun fortsætter: ”Al bestræbelse på at overtale jøder til at skifte religion modsiger dermed vores tro på Guds trofasthed og udvælgelsen af Israel.”

Dette mener EKD er forudsætningen for den positive dialog mellem kristne og jøder, der på mange måder har været udfordret af Tysklands rolle under 2. Verdenskrig. ”På trods af dette, vil samtalen med messianske jøder ikke blive grundlæggende afvist hvad angår vores fælles tro på Jesus Kristus,” konstaterer Schwaetzer.

Jesus er først og fremmest messias for jøder

I sin reaktion på EKD’s publikation om messianske jøder skriver Avi Snyder fra Jews for Jesus:
”I EKD’s publikation Judenchristen – jüdische Christen – ”messianische Juden”, konstaterer Dr. Irmgard Schwaetzer, at “Jews for Jesus eller messianske jøder, er en selvudnævnt bevægelse, der har været aktiv siden 1970’erne i USA og siden begyndelsen af 1990’erne i Tyskland”.

Vi ved fra Det nye Testamente, at størstedelen af Jesus’ første følgere, inklusive apostlene, var hans med-jøder. Vi er glade for, at den tyske evangeliske kirke har taget et skridt og anerkendt vores eksistens.

Vi ser frem til den dag, hvor EKD vil tage et skridt videre og støtte den sag, der var så nær Jesus’ hjerte, nemlig at bringe evangeliet til hans jødiske folk, som han elsker og længes efter at frelse. Det var hans kærlighed til os jøder, der drev ham til at rejse ”omkring i hele Galilæa, undervise i synagoger, prædike evangeliet om Riget og helbrede al sygdom og lidelse blandt folket” (Matt. 4,23).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det var hans kærlighed til os jøder, der fik ham til at instruere sine følgere i de første dage af hans præsteskab til at ”gå til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær!” (Matt.10,6-7).

Takket være de første jødiske missionærers anstrengelser, såsom apostlen Paulus’, blev Guds plan om at bringe evangeliet til hedningenationer ført igennem. Men selv Paulus huskede altid, at evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, ”jøde først” såvel som ikke-jøder (Romerbrevet 1,16).”

Jesus må være alt for alle

I Den Danske Israelsmission glæder man sig over, at den tyske ev. kirke har taget et skridt henimod en dialog med messianske jøder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi håber, sammen med Avi Snyder og Jews for Jesus, at de en dag vil tage skridtet videre og støtte udbredelsen af evangeliet til jøder. Som Kai Kjær-Hansen, tidligere formand for Israelsmissionen, har sagt det: ”Hvis Jesus ikke er Messias for jøder, er han heller ikke Kristus for hedninger. Enten er Jesus alt for alle, ellers er han slet ikke noget for nogen”, skriver Israelsmissionen.