Identiteten der blev væk

Sandheden om Gud hænger tæt sammen med sandheden om det enkelte menneske.

Hvad er det, der opløser vores selvfølelse og identitet i en tid, hvor vi aldrig har været mere optaget af, hvem vi er, og hvordan vi har det?

Magnus Malm er svensk retræteleder og sjælesørger med flere bøger bag sig, som alle er oversat til dansk. Han har i flere år været meget læst i hele Skandinavien og når bredt ud i de kristne kredse.

Det er forståeligt nok. For han er en begavet analytiker af tidens tendenser. Han er optaget af sekulariseringen i samfundet og af det postmoderne menneskes bøvl med at finde fodfæste i en verden, der er under hastig forandring, og hvor værdierne er i skred.

En verden, hvor flere og flere, også unge kristne, ifølge Magnus Malm spørger: Hvem er jeg?
Hans nye bog er nogle betragtninger over, hvordan det er gået så galt, men også en hjælp til at få den sunde selvfølelse tilbage.
”Samtidig” tager læseren ud på en tankevækkende rejse gennem samtidens kultur, psykologiske erfaringer, kirkens historie og Bibelens beretninger.

Når mange mister fodfæste, hænger det bl.a. sammen med den almindelige fordærvelse i samfundet, familiens opløsning, individualiseringen, den voksende narcissisme og forsøget på at afskaffe et begreb som ”objektiv sandhed” osv. – men Magnus Malm stikker også til kirken, som han gjorde det i sin forrige bog, ”Som om Gud ikke findes”, hvor han beskyldte kirken for selv at tømme troen for indhold.

Ifølge Magnus Malm har kirken haft svært ved at håndtere mennesket, eller snarere menneskeligheden, og komme det enkelte menneske i møde på dets egne præmisser, med alle dets tanker, følelser og ønsker for livet. Det menneskelige er blevet nedvurderet, og resultatet har ofte været enten en ødelæggende selvudslettelse eller en lige så usund overåndelighed. Men Jesus Kristus er ikke blot sand Gud, men også sandt menneske, lyder kirkens 2000 år gamle bekendelse, og det er omdrejningspunktet for bogen.

Magnus Malm har tidligere kritiseret Luthers påstand om, at mennesket er så fordærvet af synden, at vi ikke er i stand til at gøre noget som helst godt ved egen kraft. Han gentager det hér og mener, at det indledte en 500 år lang indoktrinering af vores lande. For på den ene side: Vi er fuldstændig fordærvede af synden og ude af stand til at gøre noget som helst andet end at råbe om tilgivelse, og på den anden side: Gud elsker os uendeligt højt og viser barmhjertighed mod enhver synder, som omvender sig. Rent psykologisk ophæver de to udsagn hinanden, mener Magnus Malm, og resulterer i en dyb selvforagt hos mennesker.
Bedre står det ifølge svenskeren ikke til hos karismatikerne, hvor åndelighed nogle gange kammer over i en overåndelighed, der er lige så nedbrydende. Også hér risikerer mennesket at miste sig selv og sin menneskelighed. Han stiller bl.a. spørgsmålet, om åndeligheden ikke lige så godt kan blive en flugt for den, der af en eller anden årsag har svært ved at håndtere livet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Magnus Malm henter stof hos bl.a. ørkenfædrene og i klosterbevægelsen, men også i Bibelen. Selv om han nok er lidt af en teologisk enspænder, er han meget optaget af at være bibeltro. Hans ærinde er ikke at opfinde en ny teologi, men han reflekterer dybt over, hvordan kirken møder det moderne menneske bedst, så kirkerne ikke ender som tomme museer.

Bogen rundes af med gode råd til sundt kristent fællesskab og vejledning i bibelmeditation, bøn i stilhed osv.
Tilbage i halvfjerdserne og firserne arbejdede han som journalist og var i 15 år redaktør for det økumeniske tidsskrift Nytt Liv. Siden 1992 har han arbejdet med retræter og været åndelig vejleder. Han er desuden tilknyttet den norske Korsvei bevægelse.

Magnus Malm: Samtidig
288 sider • 299,95 kr.
Forlaget Boedal


Artiklen fortsætter efter annoncen: