12 mio fra EU til Danmissions fredsarbejde

Danmission ser det som en anerkendelse af sit dialogarbejde mellem religionerne i Mellemøsten.

Religion har betydning for fred i Mellemøsten. Det anerkender EU nu også ved at give Danmission 12 mio. kr. til organisationens fredsarbejde.

Det er første gang, Danmission får en stor EU-bevilling.

Pengene skal bruges i Syrien, Irak og Libanon over de kommende tre år til at videreudvikle Danmissions arbejde for tolerance, dialog, forsoning og fred mellem stridende religiøse og etniske grupper i regionen.

Bevillingen kommer i forlængelse af EUs strategi for internationale, kulturelle relationer. Her fremhæves det, at ”interkulturel dialog – herunder interreligiøs dialog – spiller en vigtig rolle i opbygningen af retfærdige, fredelige og inkluderende samfund”.

Anerkendelse fra EU

– Med Danmissions nye bevilling anerkender EU, at det langsigtede arbejde med dialog og forsoning er en forudsætning både for, at man kan forebygge radikalisering og for, at mennesker i Mellemøsten kan leve sammen i fred, siger Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

Han pointerer, at der skal et langt og sejt træk til for at dæmme op for hadet og volden, som driver millioner på flugt og rammer de i forvejen trængte religiøse mindretal – ikke mindst de kristne – ekstremt hårdt.

Ikke nok med snak

Det betyder bl.a., at religiøse ledere og andre med gennemslagskraft skal bringes sammen, så de i fællesskab kan være med til at ændre synet på hinanden og bygge bro på tværs af religion og kultur.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er også i bevillingen afsat midler til at uddanne lærere, frivillige ledere og andre i konfliktløsning og dialog.
Men det er ikke nok at tale sammen.

Folk skal også involveres i fælles opgaver i deres lokalsamfund – som fx at genopbygge bombede kirker eller skabe fritidstilbud for udsatte børn og unge – ud fra forventningen om, at gode naboer ikke slår hinanden ihjel, men hjælper hinanden, fortæller Danmission.

Fra mission til dialog

Danmission hed tidligere Det Danske Missions Selskab (DMS) og har været det missionsselskab, der havde flest missionærer spredt over hele verden. Bl.a. i Mellemøsten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Selskabet blev oprindeligt finansieret af private missionsgivere. Men de senere år har Danmission fået store tilskud til sit såkaldte dialogarbejde i Mellemøsten fra både Danida og Udenrigsministeriets, Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) og nu også fra EU.

Profilen er også ændret fra at være et missionsselskab til at organisationen nu kalder sig en udviklingsorganisation med kirkelig forankring.

– Som en kristen organisation med stærke lokale partnere og mere end 100 års erfaring fra arbejde i regionen har Danmission meget at byde ind med, mener Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

– Vi er glade for, at EU med sin bevilling anerkender vores indsats i regionen, og vi ser frem til at bidrage med vores og vores partneres særlige tilgang.


Artiklen fortsætter efter annoncen: