Fælleskirkelig gudstjeneste i Haderslev Stift

Brødremenigheden i Christiansfeld er vært for en fælleskirkelig gudstjeneste den 4. februar. Klokken 16 er der kaffe og introduktion til Brødremenigheden i den såkaldte ’lille sal’. Den fælleskirkelige gudstjeneste indledes i kirkesalen kl. 17.

Brødremenigheden i Christiansfeld er vært for dette års økumeniske gudstjeneste i Haderslev Stift den 4. februar fra kl. 16.

Arrangørerne er Folkekirken, Brødremenigheden, Den Katolske Kirke i Haderslev, Den Reformerte Kirke i Fredericia, Frikirken i Multihuset, Nordschleswigsche Gemeinde m.fl.

Mangfoldig liturgi

Under gudstjenesten vil Fadervor blive bedt på flere sprog. Der vil også være lystænding, refleksion og en mere mangfoldig liturgi, end man normalt oplever til en gudstjeneste.

Den første store fælleskirkelige gudstjeneste fandt sted i Haderslev Domkirke i 2017. Dette års gudstjeneste vil have afsæt i Brødremenighedens liturgi. Det betyder blandt andet, at man inddrager det såkaldte løsensord fra Brødremenighedens andagtsbog.

Alle er velkomne til at deltage både i optakten med kaffe og introduktion til Brødremenigheden fra kl. 16 og i den efterfølgende gudstjeneste.

Ansgar-gudstjeneste

Den kristne kirkes enhed blev brudt allerede i de første århundreder e.Kr., men opsplitningen greb om sig i årene omkring og efter Reformationen. Økumeni er betegnelsen for bestræbelsen på det modsatte: at skabe samtale.

Den økumeniske gudstjeneste ligger tæt op ad den gamle kristne helligdag Kyndelmisse, den 2. februar, samt årsdagen for Ansgars død, den 3. februar. Ansgar regnes for Nordens apostel på grund af den betydning, han havde for kristendommens indførelse i Norden.