Videnskaben bekræfter, at der findes et liv efter døden

Af Iben Thranholm Cand. teol. og journalist. Samfundsdebattør.
Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Troende har vidst det siden Jesu opstandelse, men nu bekræfter videnskaben det også: der findes et liv efter døden.

I forbindelse med den hidtil mest omfattende undersøgelse på området er forskere nået frem til det resultat, at bevidstheden fortsætter selv efter at al hjerneaktivitet er stoppet. Vores sjæleliv og ånd er ikke afhængig af, at kroppen er funktionsdygtig. Dette bevis på et liv efter døden kommer fra en undersøgelse, som forskere på University of Southampton har foretaget og offentliggjort i tidsskriftet Resuscitation (genoplivning).

Undersøgelsen er baseret på videnskabelige undersøgelser af menneskers erfaringer med nærdøds- og ud-af-kroppen-oplevelser. Mange har i tidens løb berettet følelsesladet om sådanne erfaringer, men her går undersøgelsen helt objektivt tilværks. Forskerne interviewede 2060 patienter, som har overlevet et hjertestop på hospitaler i Østrig, Storbritannien og USA. I følge forskerne bag undersøgelsen kunne 39 procent af patienterne, som overlevede et hjertestop, beskrive at de havde været “bevidste” om hjertestoppet.

En af undersøgelsens mest bemærkelsesværdige resultater er den første kliniske bekræftelse af en ud-af-kroppen oplevelse. En 57-årig mand kunne helt præcist beskrive alt, der var sket omkring ham efter al aktivitet i hjernen var ophørt. Indvendingerne imod nær-døds-oplevelser er normalt, at det blot er hallucinationer, som hjernen selv producerer i dødsøjeblikket. Men i dette tilfælde var manden død i tre minutter. Når hjertet holder op med at slå, går der ikke mere end 20-30 sekunder, før hjernen også sætter ud. Bliver man genoplivet, genstarter også hjernen. Det er i dette tidsrum, hvor hjernen er ude af funktion, at den 57-årige mand, kan beskrive helt nøjagtigt, hvad der skete i rummet, hvor han befandt sig, samt beskrive lyde og hvordan det så ud. Alle hans observationer stemte overens med det faktuelle.

Også den berømte amerikanske hjerneforsker Eben Alexander, der tidligere var ateist, oplevede at få kontakt til efterlivet, da han selv var klinisk død. Hans bog “Proof of Heaven” ( Bevis for Himlen) har solgt i millioner af eksemplarer.

Hvad kan man bruge sådanne undersøgelser til? At styrke sin tro. For som middelalderens store kristne filosof og teolog Thomas Aquinas siger, så kan Guds ord og fornuften aldrig modsige hinanden.