Fra tabernes synsvinkel

I 1997 skrev idehistoriker Magnus Nyman bogen ”Förlorarnas historia” (”Tabernes historie”), en svensk reformationshistorie set fra tabernes, altså katolikkernes, synsvinkel. Med ”Kampen om de danske sjæle” har Bjørn Thomassen gjort noget lignende i dansk sammenhæng.

Bogen er dog ikke en reformationshistorie i gængs forstand, men snarere en samling opgør med forskellige skæve og forkerte vinkler på reformationen og dens virkningshistorie, vinkler som de fleste ureflekteret tager for givet.

Det drejer sig bl.a., om at velfærdssamfundet, den personlige frihed og kapitalismen skulle have rødder i reformationen, eller et helt oplagt og fuldstændig indgroet ”dogme” om, at Luther var den første, der oversatte Biblen til modersmålet, eller at man før Luther prædikede på latin i kirkerne.

Det vil føre for vidt at nå omkring alle forfatterens interessante iagttagelser og overvejelser om de misforståelser vedrørende reformationen og dens virkningshistorie, som florerer rundt omkring – det skylder alle sig selv at læse for egen hånd og dermed opdage, at man højest sandsynligt også selv er fuld af fordomme og misinformation.

Nødvendigt korrektiv

”Kampen om de danske sjæle” er derfor et vigtigt bidrag til en stor set ensidig fremstilling af reformationen i de utallige bøger om denne, som blev udgivet i reformationsåret. Særligt vil jeg rose forfatteren for hans skelnen mellem Luther selv og reformationens udvikling i Danmark, hvor Luther blev tolket og brugt til tider i direkte modstrid med, hvad han selv havde sagt.

Det gælder bl.a. indførelsen af tvangskonfirmering i 1736. Bogen er ganske simpelt et nødvendigt korrektiv til den gængse danske reformationshistorieskrivning og vores børnelærdom desangående.

Men i sin iver efter at nuancere synet på reformationen i Danmark ender Bjørn Thomassen, som selv er katolik, med i passager at blive særdeles unuanceret, blot fra den modsatte grøft. Han lægger da heller ikke skjul på, at han ikke selv bryder sig om Luther.

Denne subjektive holdning og de hyppigt anvendte negativt valoriserede ord og vendinger om reformationen burde dog have haft mindre eksplicit taletid, hvis bogen for alvor skulle lægge op til en positiv dialog om synet på og forståelsen af reformationen. I stedet bliver den i passager til et direkte modangreb.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Har det været forfatterens hensigt at lægge op til en hed debat, er der her rigeligt at tage fat på, men det kan let netop ende i en krigerisk debat og ikke en forsonende dialog – og det er ærgerligt.

Bjørn Thomassen: Kampen om de danske sjæle
249 sider • 249,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag