Fest for KDs profil i Hedensted byråd

Til valgfesten i Øster Snede var 36 af de lokale KD-medlemmer med til at fejre KDs kandidat. Foto: Preben Due.

Der var valgfest den 3. febr. hos et medlem af KDs bestyrelse i Øster Snede.

Ved kommunalvalget i 2017 fik KD i Hedensted 1153 stemmer. Det er blevet til en post i økonomiudvalget for spidskandidat Birgit Jakobsen. Samtidig er hun blevet næstformand i Udvalget for social Omsorg. Det fejrede KD med en valgfest i Øster Snede den 3. februar.

Landsformand Stig Grenov holdt festtalen til valgfesten. Det blev fejret, at Birgit Jakobsen nu sidder i byrådet på et flot mandat, og at kun 49 stemmer skilte KD fra endnu et mandat i Hedensted byråd.

Familiens parti

Stig Grenov talte om KD som Danmarks familieparti. Ethvert menneske har værdi, uanset om det er ufødt, barn, misbruger, flygtning eller ældre. Og mennesket kommer før økonomiske interesser og effektivitet.
Det er dokumenteret, at børn fra sunde familier klarer sig bedre i skolerne, mobber mindre, begår mindre kriminalitet, får bedre uddannelser osv. Men familierne i Danmark er stressede. Hvis lukkeloven genindføres, kan familier få et pusterum, så de kan lade op til en ny uge. Åbningstiden i institutionerne skal ikke sættes op, for det giver et unødigt pres på det i forvejen pressede familieliv.
Stig Grenov kom også ind på flygtningepolitik og integration samt tros- tale- og ytringsfriheden. Når muslimske skoler sættes under kontrol, er det kun nærliggende, at de kristne skoler skal under samme kontrol i lighedens navn. Men den europæiske børnekommision har sikret, at forældre har ret til at opdrage deres børn i den tro og kultur, som de selv har. Den frihed skal ingen nægtes i Danmark, fastslog Stig Grenov.

Sundhedsdebatten

Regionsmedlem Marianne Karlsmose fortalte om KDs bidrag i sundhedspolitikken. Fra dag 1 har hun kæmpet for at få et børnehospice til Midtjylland.
Dernæst har hun fået plads i psykiatri-udvalget, som i den grad trænger til et løft, da regionen fx. har større brug af tvang end landsgennemsnittet. Marianne Karlsmose melder sig klar til at kæmpe for KD’s kristne menneskesyn fra vugge til grav.

Spændende poster i Hedensted byråd

Valgfesten sluttede med, at Birgit Jakobsen orienterede om det kommende byrådssamarbejde, som hun forventer meget af. Hun har fået tildelt en spændende post i økonomiudvalget og er blevet næstformand for Udvalget for social omsorg. Hun mener, at KD har den absolut klareste sociale profil, og at det gør en stor forskel, at KD er med ved bordet.
Bestyrelsen sluttede af med at sætte en medlems-hvervekampagne i gang, da ethvert nyt medlem bidrager til at støtte kampen for, at KD kommer i Folketinget ved næste valg.