Faderløse drenge risikerer at blive krænkere og kriminelle

#Metoo bevægelsen, hvor kvinder står frem om fortæller om seksuelle krænkelser og overgreb, har skabt et bestemt billede af manden, der krænker. Vi tænker på ham som en stærk mand med magt. Men måske holder dette billede sket ikke, for dykker vi man lidt under de overfladiske, hierarkiske magtstrukturer, er der meget, som tyder på, at krænkeren er alt andet end ovenpå. Han er snarere en knækket og svag mand, der selv er blevet krænket. Ofte af sin far.

På DR’s hjemmeside kan man i øjeblikket finde en dokumentarfilm med titlen “Mordere i gruppeterapi”. Den foregår i et højsikkerhedsfængsel i Californien, hvor de indsatte afsoner lange straffe for voldelige forbrydelser. Som en del af deres rehabilitering er de indsatte i gruppeterapi. Undervejs i forløbet kommer det frem, at de alle sammen har haft problemer med deres fædre. Enten har de ikke anerkendt dem, eller også er mændene faderløse.
Fraværet af en fader har skabt en sorg og en vrede i dem, som de ikke har kunnet håndtere og som har resulteret i krænkende og kriminelle handlinger. Dermed ikke sagt at alle, der er opvokset uden en fader, automatisk bliver kriminelle eller krænkere. Men fælles for mange kriminelle er, at de er faderløse.

Der er derfor noget, der tyder på, at der er sammenhæng mellem krænkelser og de drenge, der vokser op uden deres rigtige far.

De mange seksuelle krænkelser, som tilsyneladende sker i vor tid, er ikke selve problemet, men blot et symptom på noget, der er gået helt galt i vores kultur, nemlig opløste familier. Drenge uden en fader bliver usikre og svage, og derfor krænker de senere kvinder. De handler i afmagt, og ikke fordi de er stærke. For det er ikke en stærk mand, der er sikker på sig selv og som er opvokset med sunde idealer og moral, som vælger at krænke kvinder.

Seksuelle krænkelser opstår ikke blot ud af den blå luft hos nogle forskruede enkeltindivider, men i en kultur, som har et fællesansvar for værdier og moral. Og den kultur, som former os allermest, er kernefamilien. Det er først nu, vi for alvor begynder at se konsekvenserne af familiens opløsning og fædrenes fravær.