Billy Grahams sidste vilje

Billy Graham prædikede enkelt om, at Jesus frelser. Nu minder hans testamente familien om at holde fast ved denne tro.

I sit netop offentliggjorte testamente opfordrer Billy Graham familien til at holde fast ved Jesus Kristus uanset prisen.

I det 16 sider lange dokument beskriver Billy Graham, der døde i februar, hvordan han selv fra teenageårene fandt ”glæde og fred” i troen på Gud. Evangelisten opfordrer sine børn og børnebørn til at holde fast ved troen på ”den velsignede lære om den fuldkomne forsoning for synd gennem det blod, som Herren Jesus Kristus engang ofrede, og kun gennem det. Jeg opfordrer jer alle indtrængende til at vandre med Herren i et liv, der er udskilt fra verden og holde de evige værdier for øje,” hedder det i testamentet.

Billy Graham opfordrer sin familie til at læse Bibelen dagligt og stole på Jesus Kristus som deres frelser. Han skriver også smukt om hustruen, Ruth, som han kalder ”den bedste kristne”, han har kendt.
På evangelistens gravsten står den enkle tekst: ”Billy Graham, forkynder af evangeliet om Herren Jesus Kristus. Joh. 14:6”.

Bibelteksten fra Joh. 14:6 er Jesu ord: ”Jeg er Vejen og Sandheden og Livet. Ingen kan komme til Faderen uden gennem mig.”