Åbne vejkirker

Kirkefondet har udgivet to oversigter over danske Vejkirker og andre åbne kirker. Det ene hæfte dækker Jylland, det andet Sjælland.
I hæfterne kan man se, hvilke af Danmarks over 2000 kirker, der er åbne for besøgende. Her kan man sidde i stilhed, bede en bøn, deltage i gudstjenester mm.
Hæfterne markerer også, hvor der findes cykelvenlige vejkirker samt hvilke kirker, der ligger på hhv. Den Danske Pilgrimsrute og Den Danske Klosterrute.
Bodil