Pusterum for pressede piger

Vi lever i travle tider; der er hele tiden ambitioner og forventninger, der skal indfries, og der bliver længere og længere mellem frirummene.

Presset er tiltaget; mere end nogensinde forstår vi idag den travle husmors evige jag, som det kom til udtryk i Thøger Olesens landeplage fra 1960: at tiden, den er så kort, så kort, ”og det ku’ hænde/ hun kom for sent, for sent til livets ende”.

Også den opvoksende generation kender problemet. Der skal uafbrudt leveres og præsteres, man må gerne se lidt smuk ud, man må ikke være overvægtig, man skal være lidt brun, lidt smukkere, lidt dygtigere til det hele.

Men hov! Er det nødvendigvis sådan, at livet så bare bliver godt? Mangler der ikke en åndelig dimension, der kan perspektivere det hele lidt? Her har norske Maria Celine Lundby skrevet en befriende god og velopbygget andagtsbog for præstationsramte piger, der har brug for ”at stå lidt af” og få at vide, at de er OK under alle omstændigheder. At Gud elsker dem, og at de er værdifulde i Hans øjne og lige, som de skal være.

Bogens titel henviser til den erkendelse, forfatterinden selv er nået frem til: At Jesus har gjort det hele på forhånd. Her er ikke nogen popularitets- eller jobmæssig kvote, som skal opfyldes, før der kan udbetales bonus. Jesus har allerede gjort arbejdet færdigt, og nåden er radikal.

Bogen består af 30 andagtsstykker, der fokuserer på emner som Helligånden, bøn, nådegaver, stilhed, mission, sladder, kristne kærester, gode veninder – og gode forbilleder, ikke at forglemme. – Efter hvert andagtsstykke følger seks skriftsteder, nogle spørgsmål og ord til eftertanke. Der er også plads til at gøre notater. Endelig har bogen også et godt register over de citerede bibelsteder; den slags er altid velkomment.

En solid brugsbog, som er en god hjælp til ikke at komme for sent til livets ende. Den bør finde vid udbredelse i kristne ungdomsmiljøer og tilsvarende studiekredse og blandt lærere og ungdomsledere.

Maria Celine Lundeby: ”Færdigt arbejde – andagtsbog for præstationsramte piger”.
320 sider • 200 kr. • LogosMedia


Artiklen fortsætter efter annoncen: