Tilsagn om 1,9 mio. til renovering af Børkop Højskoles kollegier

Børkop Højskole har gennem en phonerkampagne søgt støtte til renovering af skolen. Foto: Mona Dalgas Ladekjær.

I juni ringede seks elever fra Indre Missions Bibelskole til skolens venner for at fortælle om en planlagt renovering og bede om gaver til projektet. De fik tilsagn om gaver på ca. 600.000 kr. Ialt har skolen fået tilsagn om 1,9 mio. kr. til renoveringen.

Skolens forstander, Robert Bladt, er meget taknemmelig.
”Skolens kollegier er fra 1973 og 1976. De har fungeret upåklageligt og er fortsat super velegnede til højskolens kurser og til udlejning. Men det kan ikke udsættes ret meget længere at få renoveret de nedslidte installationer. Der ligger mange penge i sparede udgifter til varme og el,” påpeger Robert Bladt.

Det samlede budget for renoveringen er på 12 mio. kr. Heraf håber forstanderen, at højskolens venner vil bakke den igangværende kapitalrejsning op gennem gavebidrag på halvdelen af udgiften.
Der er nu efter ½ års indsats indsamlet ca. 30 % af budgettet for gaver. Samtidig arbejder skolens forstander og bestyrelse på at optage et lån på de resterende 6 mio. kr.

Kollegierne skal også fungere under renoveringen, som af samme grund er delt ind i fire etaper. Den første etape påbegyndes, når der er indsamlet 3 mio. kr. Det kan i bedste fald blive i slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019.