Frikirkeleder gennem 25 år flytter fra Horsens til Fredensborg

Georg Berthelsen

Efter mere end 25 år som leder af Horsens Frikirke har Georg Berthelsen fået deltidsarbejde på Frederiksborg Slot.

Sammen med hustruen Inge har Georg haft ”25 velsignede og begivenhedsrige år” i Horsens Frikirke, som er en del af Apostolsk Kirke. Parret har boet i alt 27 år i Horsens. Nu er de så flyttet til Fredensborg, tæt ved børn og 5 børnebørn, hvor de glæder sig til, hvad Gud har til dem.

– Vort ønske er at være til hjælp, støtte, opmuntring og velsignelse for andre, understreger Georg Berthelsen og anbefaler Facebooksiden Ordet På Bordet, som nu har mere end 800 følgere.

Den 15. januar 2017 overdrog Inge og Georg Bertelsen ledelsen af Horsens Frikirke til Helle og Orla F. Møller.