Børn fra troende hjem har bedre helbred

Opvækst i et troende hjem samt egen bøn og kirkegang er godt for helbredet på længere sigt, viser en Harvard-rapport.

Ny forskning fra The Harvard’s T.H. Chan School of Public Health viser, at børn og unge fra religiøse hjem generelt har bedre fysisk og psykisk helbred end deres jævnaldrende.

Rapporten, som er offentliggjort i The American Journal of Epidemiology, viser, at folk som beder eller mediterer i deres fritid har mindre risiko for at udvikle misbrug og depression senere i livet.

Forskerne har lavet stikprøver fra en gruppe på mellem 5.681 og 7.458 personer over en periode på omkring 14 år. Ifølge rapportens resumé var forskerne interesseret i forholdet mellem deltagernes religiøse engagement i puberteten, (blandt andet gennem deltagelse i gudstjenester samt privat bøn og meditation) og en række indikationer for psykisk og fysisk helse.

Harvard-forskerne konkluderer, at børn, som deltog i gudstjenester mindst en gang om ugen, har 18% større chance for at blive lykkelige i 20’erne end de jævnaldrende, som ikke gik i kirke. De troende unge har 30% større chance for at være involveret i frivilligt arbejde og 33% mindre sandsynlighed for at bruge stoffer.

Undersøgelsen viser også, at daglig bøn og medidation giver unge mere mening med livet og sætter dem i stand til bedre at forholde sig til deres følelser og til at tilgive andre end folk i gruppen, der ikke beder. De troende unge vil også i højere grad end andre vente med sex og dermed undgå seksuelt overførte sygdomme.

”Disse konklusioner er vigtige både for vor forståelse af helse og for forståelsen af opdragelsesformer. Mange børn vokser op i religiøse hjem, og vor undersøgelse viser, at dette har en stor effekt på deres helbred og adfærd, deres mentale helbred og generelle lykke og velvære,” konkluderer rapportens forfatter Ying Chen.