Knud Elmo bliver pendlermissionær

Knud Elmo Knudsen kommer ikke tilbage til Tanzania, men bliver pendlermissionær 6 mdr. om året til D.R.Congo og Burundi.

Brødremenighedens Danske Mission har ikke kunnet omstøde Knud Elmos udvisning fra Tanzania i sommeren 2017.

Derfor bliver han nu ansat som pendlermissionær med bopæl i Christiansfeld. Han skal så i seks måneder om året bruge 1-2 måneder ad gangen på at besøge Brødrekirkerne i Øst-Congo og Burundi.

I Danmark skal Knud Elmo Knudsen bl.a. stå til rådighed på sekretariatet samt holde undervisning og møder i hele Danmark.