Gratis foredragsrække i Hillerød

Dan_K_Månsson

Luthersk Missions Højskole inviterer henover vinteren alle interesserede til tre gratis foredrag.

”Vi vil gerne bringe et kristent perspektiv på aktuelle og alment menneskelige emner, fordi kristendommen har noget væsentligt at bidrage med på en lang række områder, som er fælles for alle mennesker,” siger forstander Henrik Nymann Eriksen om idéen bag det nye initiativ.

Det første foredrag foregår onsdag den 28. november kl. 19:30, hvor teolog og sjælesørger Dan K. Månsson fra Nykøbing F taler om ”Sorg – at leve med savn”.

I foredraget vil Dan K. Månsson tale om, hvordan vi kan leve med savnet af dem, vi har mistet, og det vi aldrig fik. Endelig giver han sine bud på, hvordan vi kan hjælpe hinanden, når nogle i vores omgivelser og nære relationer sørger.

Finn Andersen

Onsdag den 23. januar 2019 holder landsdommer Finn Andersen, København, forerag om emnet: ”Skyld, straf og tilgivelse set fra dommerpodiet”.

I foredraget kommer Finn Andersen blandt andet rundt om spørgsmål som: Hvordan arbejder domstolene? Hvorfor bliver straffene, som de gør? Kan man møde barmhjertighed hos en dommer?

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

Peter Øhrstrøm

Det tredje og sidste foredrag onsdag den 20. februar behandler emnet: ”Videnskab og tro”. Professor Peter Øhrstrøm, Aalborg, vil argumentere for, at kristne forskere også i vor tid kan bidrage væsentligt til den videnskabelige erkendelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Peter Øhrstrøm har i mange år arbejdet med videnskabsteori og har i en årrække siddet i Etisk råd.

Dette foredrag er arrangeret i samarbejde med Evangelisk Luthersk Netværk i Nordsjælland.

Alle foredrag foregår i LMH’s foredragssal klokken 19:30. Og der bliver mulighed for at drøfte emnerne i fællesskab efter foredragene.

Læs mere på lmh.dk/vinterforedrag


Artiklen fortsætter efter annoncen: