Over 100 til reception for ’Den store vækkelse’

Udgivelsen af bogen er også en lokalhistorisk begivenhed. Bogen er illustreret med over 200 billeder.

Lørdag den 27. oktober blev Simon Jacobsens nye bog om ”Den store vækkelse” i Nordjylland i begyndelsen af 1900-tallet præsenteret på Løkken Skole. Og her kom over 100 deltagere.

Bogen har nemlig også lokalhistorisk betydning. Og derfor havde Løkken Lokalhistorisk Arkiv arrangeret en reception af bogen. Og SuperBrugsen havde sponseret kransekage.

Løkken Museums formand gennem mange år, Inge Nørgaard, bød velkommen, inden Simon Jacobsen præsenterede bogen.

Derefter gav Stefan Karlborg som formand for Løkken.dk bogen nogle ord med på vejen . Løkken.dk repræsenterer erhverv, handel og turisme i Løkken.

Fra den kirkelige side anbefalede tre talere bogen. Det var:

Kent Nørholm, den tidligere – og sidste – præst i kirkesamfundet Guds Menighed i Danmark. Kent Nørholm er i dag lærer i Aarhus og medlem af Missionsforbundet.

Sven-Axel Conrad, der er missionær i Tanzania og tidligere præst i Pinsekirken. Sven-Axel Conrad har sammen med sin hustru base i USA, Tanzania og Danmark og taler om forsoning i kirker overalt i verden.

Endelig talte cand.theol. og frikirkepræst Johs. Hansen, Aalborg. Han er tidligere landsleder for Apostolsk Kirke. Johs. Hansen er i øvrigt opvokset i Løkken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Morris Carl Johnson skabte røre i den danske andedam.
Morris Carl Johnsson

Bogen handler som omtalt i sidste nummer om den vækkelse, der opstod ud fra fiskebyen Løkken, da den unge dansk-amerikanske evangelist Morris Carl Johnson kom til landet.

Morris Johnson blev forfulgt og falsk anklaget som hvid slavehandler, for at døbe nøgne unge kvinder og for at rejse til Amerika med kirkens pengekasse. En sand mediestorn rejste sig imod evangelisten i de danske aviser, og også aviser i USA, Norge og Sverige skrev om ham.

Men Morris Johnson blev efter en omfattende politiundersøgelse, hvor også politiet i Norge, Sverige og USA var indblandet, frikendt af den danske justits- og statsminister Zahle.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menigheden i Løkken blev pinsevenner

Morris Carl Johnsson stiftede frikirken ”Guds Menighed” i Løkken og var redskab til, at flere menigheder blev oprettet indenfor Det Danske Missionsforbund.

Men de fleste af hans efterfølgere i Løkken blev senere pinsevenner, da pinsekirken Filadelfia blev stiftet i Løkken 5 år efter, at Morris Johnson rejste fra Løkken.

Og fire år senere blev pinsekirken Filadelfia overdraget til Apostolsk Kirke. Netop i de år skete der på landsplan en opsplitning af pinsebevægelsen i den oprindelige pinsekirke og den nystiftede Apostolsk Kirke. Og i Løkken valgte flertallet altså at tilslutte sig den apostolske kirke.

Mange gæster

Blandt deltagerne ved receptionen var gæster fra Norge, samt en af Aalborgs tidligere borgmestre, en tidligere domprovst, præster fra baptistkirken, Pinsekirken og Missionsforbundet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det glæder mig, at bogen tages vel imod bredt i kirkelandskabet, siger Simon Jacobsen, der indtil sin pension var nordisk leder af GOD-tv i Norden.

– Faktisk var det min svigersøn, der gav min inspiration til at skrive bogen. Han talte på et fælleskirkeligt møde i Sct. Catharinæ kirke i Hjørring om en vækkelse i Løkken, hvor 1.000 mennesker var blevet omvendt. Det havde jeg ikke hørt om, selv om jeg blev båret til Løkken i 1947 og har været der on/of siden da.

Så det gav stødet til, at jeg gik i gang med at undersøge denne store vækkelse, fortalte Simon Jacobsen. Han takkende sponsorerne Kjemsfonden, Fonden Hebron, Familien E. R. Ps Fond, Nordjyske Bank og Brdr. Sand Løkken.

Simon Jacobsen:
”Den store vækkelse”
Om den dansk-amerikanske evangelist Morris Carl Johnssons liv og tjeneste.
293 sider. Illustreret. 249 kr.
Udfordringens forlag 2018.
Kan bestilles på Hosianna.dk