Hvorfor hjælper Gud ikke mig?

Brev til Orla Lindskov:

Jeg er læser af Udfordringen, kvinde og troende, så det er nærliggende for mig at komme til dig med mine spørgsmål.

For det første vil jeg spørge om, hvorfor Gud ikke griber ind i mit liv, i min familie, i min sygdom på trods af mange bønner. Jeg regner jo med, at det er Guds magt, der skal hjælpe os imod det onde?

Jeg vil gerne lade mig lede af Gud, for jeg ønsker en total forvandling af min situation. Jeg søger Guds plan. Men jeg ved ikke, om jeg søger rigtigt. Kan du give mig nogle værktøjer, jeg kan bruge?

Jeg er helt klar over, at jeg indtil nu har fulgt min egen vilje. Jeg ved, at jeg har nægtet at følge Guds plan, selv om Gud klart viste mig den. Jeg var nok ikke parat. Men det er jeg nu, drevet af ulykke og sygdom.

Jeg har i mit liv oplevet, hvor meget ondt mennesker kan gøre hinanden. Måske hænger min fysiske sygdom sammen med, at jeg har været udsat for et voldeligt overfald. Jeg har mødt ondskaben uhyggeligt tæt på.

Hvis du føler, at din bøn og en salvedug kan hjælpe mig, så er jeg en meget taknemmelig modtager.

Venligst
L.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar: Vi må tage et skridt ad gangen i tro og lydighed

Kære L.

Jeg vil bede for dig og sende dig en salvedug i tro på, at det vil hjælpe dig. Du spørger først: hvorfor griber Gud ikke ind i min situation? For det er jo Guds magt, som du skriver, der skal hjælpe os imod det onde. Sandt nok.
Desuden spørger du om nogle værktøjer, du kan bruge i din søgen efter Guds plan.

I den sammenhæng vil jeg bede dig om at læse Matthæus-evangeliet kap. 2, versene 13-21: Det handler om Josefs og Marias flugt til Ægypten. Det er et eksempel på, hvordan Gud kan lede mennesker og ved sin ledelse forhindre død og tragedie. Josefs liv viser os, at Gud virker gennem mennesker, der vil følge hans plan.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud ophævede ikke den onde plan, som Herodes satte igang. Men Gud modvirkede Herodes’ plan, så den ikke ramte Josef og Maria. Gud kom til Josef i en drøm. I drømme viste Gud Josef sin plan. Josef var lydig. Han drog til Ægypten og reddede derved sit barns liv.

Hvad ville der være sket, hvis Josef ikke havde været lydig og fulgt Guds plan? Hvad ville der være sket med barnet Jesus? Josefs lydighed fik en lykkelig betydning for os alle, for hans lydighed redder Jesus. Gud lever, og Gud virker. Han har en plan for dig og mig under alle forhold. Guds ønske er, at hans plan skal være vores liv.

Du skriver også, at du engang har mødt Guds plan. Men du afviste den. Jeg tror, du kan komme tilbage i Guds plan. Jeg tænker nemlig på den fortabte søns hjemkomst. Jeg tror, at der altid er en vej tilbage til Guds plan, når vi omvender os. Vi er nemlig, som du skriver, ikke altid parate til at følge Guds plan i første omgang.

Et værktøj til at finde Guds plan: Vær stille og lad Gud få adgang til dig i Jesu navn. Gud bor i stilheden. Vi får sjældent Guds plan for hele livet at vide på en gang. Det gjorde Josef heller ikke. Men Guds plan for Josef var denne: Drag til Ægypten og bliv i Ægypten, Josef, til jeg taler til dig igen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad var meningen med det? Meningen var: ” når du har gjort det, jeg bad dig om, Josef, så vil jeg tale til dig igen.” Altså et skridt ad gangen.
Gud er på samme måde over for dig og mig idag. Vores lydighed åbner døren for Guds tale.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov