Praktisk bog om kirkens kommunikation

Claus Due har en baggrund som kommunikationsrådgiver for erhvervslivet i virksomheden Due & Partners. Da han også er aktiv i menighedsrådsarbejdet som menighedsrådsmedlem, rådgiver og underviser, har han skrevet en praktisk bog, som skal hjælpe kirkerne til at kommunikere bedre.

Bogens titel siger, hvad det handler om: ”Sæt dig et mål for dit sogn. Og nå det!” Og bogens undertitel er: ”Total guide til bedre dialog med sognet.”

Bogen tager da også et hav af emner op. I første del forsøger forfatteren at få de kirkelige til at forstå det vigtige i at kommunikere med sognet. I anden del lægger han op til, at man undersøger, hvilke befolkningsgrupper der er i sognet. I tredje del handler det om at bruge hjemmesiden og de digitale medier. I fjerde del handler det om pressen, de trykte blade og de sociale medier. Og endelig i femte del rundes der af med en opsamling.

Her er rigtig mange ideer til forbedringer ude i sognene. Og måske også i frikirkerne, selv om bogen er meget målrettet imod sogne i folkekirken. Bogen skal ”hjælpe menighedsrådet med at lægge strategi og til at prioritere sin indsats i sognet, så menighedsrådets knappe ressourcer bliver anvendt mest hensigtsmæssigt i forhold til, hvad der tjener sognet og folkekirken bedst,” hedder det.

Det er vigtigt at få kirkernes folk til at tænke mere effektivt på, hvordan man bedre kommer ud til folk med aktiviteter osv. Og så er det jo naturligvis vigtigst, at der er et åndeligt indhold at komme efter, så det hele ikke ender i aktivisme. Men den side kommer bogen ikke ind på. Og det er nok klogt i den folkekirkelige sammenhæng.

Claus Due: Sæt mål for dit sogn. Og nå det! Total guide til bedre dialog med sognet.
192 sider A5 paperback. 299 kr. inklusiv forsendelse.

Af Forlaget BoD – Books on Demand.

Bogen kan bestilles på hjemmesiden dialogmedsognet.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: