Pressens troværdighed og ulykkens følger

Jens Kristian Lings har skrevet et både medrivende, engagerende og tankevækkende stykke kirke- og lokalhistorie. Men som samtidig er så meget andet.

Årstallet er 1893, og stedet er Harboør. Ikke alene himmel og hav står i oprør, men også sjælene og sindene. I november rammes det lille samfund af en stor drukneulykke, hvor 26 fiskere omkommer; det bliver ikke alene en tragedie for de mange efterladte; det bliver også starten på en massiv pressedækning, hvor omridset af en kulturkamp bliver umiskendeligt: de og os, mørkemændene og de oplyste, sort mod hvidt, de hellige contra de vantro, københavneri modsat udkants-Danmark. I en vis forstand har intet ændret sig.

Pressens farvelade

Forfatteren genoptrykker i bogen stort set alle artikler om ulykken og begravelsen fra henholdsvis Lemvig Avis og Politiken. Sandheden synes – som i andre krige og kampe – at være et af de første ofre. Der bliver smurt godt med farvelade på fra den københavnske presses side; også i det aktuelle medie-billede kan man genkende en lignende polarisering i forhold til beskrivelsen af begivenheder og problemstillinger. – Det kan godt give lidt eftertanke.

Fiskerne og virkeligheden

En særlig høne har forfatteren at plukke med Hans Kirk og hans berømte roman ”Fiskerne”, som han finder uvederhæftig; fx er humor nærmest ikke-eksisterende i bogen. Dette er imidlertid i modstrid med virkelighedens verden, som Lings finder langt bedre gengivet hos den i dag ret ukendte forfatter Erik Bertelsen. Prisværdigt, at denne glemte lokal-klassiker således huskes.

Kristeligt Dagblad skylder faktisk det store forlis sin eksistens. Det blev grundlagt 1896 som et direkte modsvar til det rationalistiske Politiken. Indre Missions-høvdingen Vilh. Beck navngav bladet; han ønskede at holde fanen højt.
En velskreven og vedkommende bog.

Jens Kristian Lings: ”Himmel og hav og Harboør. Drukneulykken 1893.” Illustreret. Indb.
229 sider. 250 kr. Lohse