Turister besøgte flygtningelejr

– Den 2. søndag i marts, (i år den 10. marts), er der global bededag for Burma, skriver International Mission.
Foto: Forsiden af et 28 siders magasin om bedeemner for Burma produceret af Christians Concerned for Burma/Burma Rangers.

I bedebrevet fra Missionsforbundets Internationale Mission den 8. februar vedrørende hjælpearbejdet i Burma (Myanmar) skriver Peter Götz om en kombineret turist- og missionsrejse til Thailand og Myanmar, hvor 17 mennesker besøgte en række spændende missionsinitiativer.

I flygtningelejren i Mae La hørte gæsterne om lejrens fysiske kamp for at eksistere samt beboernes mentale kamp med at indstille sig på en hjemsendelse til en uvis skæbne.

Gæsterne besøgte også organisationen KWEG i Yangon, Myanmar, som med ”stor ildhu og med alle til rådighed værende midler” hjælper små landsbysamfund med mikrolån, undervisning i elementære rettigheder og retshjælp til udsatte voldsofre (kvinder).

Hjælpen rettes ikke mindst mod børn og kvinder, fordi pigerne mange steder stadig holdes ‘fanget’ i hjemmet fra deres første menstruation, indtil de kan blive handlet bort som brude. De har så meget brug for at møde et menneskesyn og en tro, hvor de kan føle sig værdifulde og elskede, både som børn og som voksne kvinder.

”Tænk, hvor var Jesus dog forud for sin tid med sin anerkendelse af både kvinder og børn,” konkluderer Peter Götz og opfordrer til forbøn for flygtningene og KWEGs arbejde.

KWEG får nu bl.a. midler fra Danida til at hjælpe de skrøbelige landsbysamfund. Mange steder bruger man kirker og søndagsskoler som brohoveder i arbejdet.