Delegeret irettesat for kritik af biskoppers abortudtalelse

– Hvis man vil se ændringer, må man være lidt krads, siger Gunnar Gjevre, som holdt et skarpt indlæg om abort på kirkemødet i Oslo. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

På Den norske kirkes møde i Oslo forrige torsdag rettede Gunnar Gjevre fra Hamar hård kritik mod biskopperne, som netop har udgivet en positiv udtalelse om abort. Gjevre står fast trods modangreb fra blandt andet mødeledelsen.

Indlægget må ses i lys af Bispemøtets nylige udtalelse om abort, skriver KPK. Her siger biskopperne blandt andet: ”Et samfund med legal adgang til abort er et bedre samfund end et samfund uden en sådan adgang”. Biskopperne erkender, at kirken ofte har svigtet gravide kvinder, ikke mindst de ugifte.

– Det siges, at abortloven er en god lov. Det er løgn, lød det fra Gjevre: ”En lov som tillader os at dræbe andre mennesker, vil aldrig være en god lov. Det er at bryde buddet ”Du må ikke slå ihjel”.

– Sandheden er, at den svageste part ikke er kvinden, men fosteret, sagde han og omtalte abort som en ”ofring på selvrealiseringens alter – både for mænd og kvinder”. Gjevre pegede på seksuel frigørelse, abortlov og uægteskabeligt samliv som årsager til, at kvinder bliver fanget i synd. Samtidig anklagede han mænd for at have udnyttet kvinder.

– I biskopper, hyrder og kirkeledere: Hvorfor leder I os væk fra Gud og Guds ord? I er mere politikere end biskopper og tilsynsmænd, sagde han og mente dermed, at biskopperne svigter deres tilsynsansvar. Han konfronterede også lovgiverne for ikke at ville værne ”det mest dyrebare og kunstfærdige af alt i skaberværket, barnet i mors liv!”

– Jeg har sagt det, Gud har givet mig at sige. Dette er valget: Dom – eller frelse, afsluttede han.

Profetiske ord må være kradse

Gjevre nåede ikke at sige alt det, han ønskede under en to minutters taletid. Han blev afbrudt og forsøgte derefter at offentliggøre hele sit manuskript på verdidebatt.no – men det blev slettet dagen efter.

– Både profeterne i Det gamle Testamente og Jesus selv udtalte mange domsord. Jeg kalder mig ikke profet, men ser på det, jeg sagde, som profetisk tale, siger Gjevre og henviser til Jeremias’ Bog.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



– Ligesom Jeremias ville jeg gerne have været sparet for den rolle, jeg har nu. Men er man ikke lydig, bli’r man mer og mer tonedøv, forklarer Gjevre, som også kæmper for det bibelske ægteskabssyn.

Overfor KPK har biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin forklaret, at biskoppernes udtalelse er blevet misforstået, blandt andet i dele af pressen. ”Vort indspil var ment som et selvkritisk bidrag ind i en fastlåst debat,” sagde biskoppen og understregede, at selv om man udtaler sig om abort, kan alt ikke siges på én gang.
KPK/Bodil