Tro og videnskab er ikke uforenelige modsætninger

I ny bog redegør en række kristne videnskabsfolk for, at tro og videnskab kan leve side om side.Bogen er et bidrag til en mere nuanceret samtale om forholdet mellem kristen tro og videnskabelig erkendelse.

Indenfor de sidste 10-15 år har vi set et forsøg på at fremstille tro og videnskab som uforenelige modsætninger.

Især bevægelsen ”de nye ateister” med fremtrædende fortalere som den engelske professor Richard Dawkins har gjort sig store bestræbelser på at påstå et modsætningsforhold ud fra devisen, at videnskab er evidensbaseret, mens kristen tro er en blind tro baseret udelukkende på subjektive irrationelle motivationer.

Bogen ”Tro og videnskab” gør med sin blotte eksistens op med denne fordrejning af fakta.

Gode videnskabelige akkreditiver

”Tro og videnskab” er en antologi, dvs. et værk begået af flere forfattere, i dette tilfælde alle danske forskere – med en enkelt norsk undtagelse – med seriøst gode videnskabelige akkreditiver. Det hele er samlet og redigeret under ledelse af professor Peter Øhrstrøm, som sammen med sin kollega fra Ålborg Universitet, adjunkt David Jakobsen, selv har bidraget med et kapitel om deres speciale, nemlig ”tidslogik”.

Modsvar til fordrejet opfattelse

Hvert kapitel i bogen er skrevet af en kristen videnskabsmand/-kvinde og indeholder dennes specifikke opfattelse af sammenhængen mellem hendes/hans videnskabsfelt og personlige tro.

Bogen er et modsvar til den fordrejede opfattelse af forholdet mellem kristen tro og videnskab, som efterhånden er opstået.

Flere af kapitlerne afslører, at forestillingen om, at tro og videnskab skulle være modsætningsfyldte, er en ret ny misforståelse, og at sandheden er, at netop kristendommen har været basis for videnskabelig entreprise, og at vi uden kristendommen ikke havde set etableringen af universiteter og den efterfølgende opblomstring af nysgerrig udforskning af, hvordan verden er skruet sammen.

’Tro og Videnskab’ er redigeret af professor i informationsvidenskab ved Aalborg Universitet Peter Øhrstrøm, som også er medforfatter på nogle af kapitlerne.
Kommer langt omkring

Bogen er en fornøjelse at læse, ikke mindst pga. konceptet med flere forfattere (13 forfattere); det giver nemlig en friskhed og variation, som næppe kan opnås med kun én forfatter. Man kommer langt omkring i det videnskabelige landskab, da der er bidrag fra en matematiker, en overlæge, en astrofysiker en hospitalsfysiker, en biokemiker, flere filosoffer, en miljøforsker m.fl.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er befriende og opmuntrende at kunne se både Gud, Jesus og Biblen nævnt i forbindelse med videnskab, da vi snart er blevet så vant til at tænke, at det er fy, fy at se disse størrelser i en sammenhæng.

”Tro og videnskab” er udgivet af Center for Kristen Tænkning og er et af de første synlige beviser på, at vi er på vej ind i en ny tid, hvor det igen bliver accepteret, at tro og videnskab faktisk er to sider af samme sag.

Peter Øhrstrøm, red.:
”Tro og videnskab”
232 sider. 199,95 kr.
Forlaget CKT.
Kan købes på hosianna.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: