Indre Mission: ’Støv Bibelen af – Helvede er ikke afskaffet’

Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard.

I sin formandsberetning på Indre Missions årsmøde talte Hans-Ole Bækgaard blandt andet om vigtigheden af bibellæsning.

Her sagde han: ”Jeg oplever en usikkerhed i vores egne rækker på især tre områder med stor betydning for forkyndelsen og det åndelige liv: a) Bibelsynet eller måske snarere en manglende bevidsthed herom, b) Gudsbilledet og forståelsen af Guds åbenbaring og c) Synet på fortabelsen – og bevidstheden om, hvad vi frelses fra.

Vi taler efterhånden ikke så højt om disse forhold, og vi oplever, hvordan de skaber tydelige teologiske skel inden for folkekirken.

Vi er på en åndelig glidebane, hvis vi ikke tager teologien alvorlig. Alt er ikke lige gyldigt! Luther talte om, at »sand teologi er praktisk«, for teologien er ikke blot en teoretisk beskæftigelse, men skaber overbevisning og praksis.

Et mundheld lød engang: »Enhver bliver salig i sin tro«. I dag lyder det snarere:
»Enhver bliver salig i sin tolkning«. Mere end nogensinde før i folkekirkens historie hersker der en pluralisme i læren og en broget forståelse af bekendelsen (fortolkningsfrihed). Man undgår at stille forkyndelse, liturgi og anden kirkelig praksis til regnskab for Det Nye Testamente.

Det er Indre Missions opgave fortsat at fremholde de bibelske sandheder. Det er en åndelig kamp, som netop kræver, at vi kender indholdet i de bibelske skrifter. Derfor: Vi skal have Bibelen støvet af!” hedder det i formandsberentingen.