Må vi synge en salme?

Tonny Jacobsen konfronterede politikerne med love, som rammer kristne foreninger og skoler.

– Må vi synge en salme? Må vi bede en bøn? spurgte pastor Tonny Jacobsen de fem politikere, som deltog i Bykirkens vælgermøde søndag. 

Baggrunden for hans spørgsmål er, at frivillige foreninger og frie skoler er udsat for et øget kontrol-bureakrati, som sigter på at forhindre forkyndelse i undervisningen.

Ifølge folkeoplysningsloven må der ikke indgå religiøs oplæring i undervisningen. Og kommunerne har ofte svært ved at finde ud af, om der må bedes en eller to bønner, synges en eller to sange osv.

– Er det rimeligt at mistænkeliggøre kirkelige frivillige foreninger på den måde? spurgte Tonny Jacobsen, som også er med i ledelsen af Frikirkenet.

Af de tilstedeværende politikere gav Venstres, Dansk Folkepartis og Kristendemokraternes repræsentanter udtryk for, at det var i orden. Mens Socialdemokratiets og de Radikales politikere ikke kunne acceptere bøn. Morgensang havde de dog ikke noget imod.

Også den såkaldte imamlov blev nævnt.

– Er det rimeligt, at religiøse forkyndere har mindre ytringsfrihed end alle andre personer i det danske samfund? blev der spurgt. Imamloven er formentlig indført for at forhindre muslimske prædikanter, men den rammer i lige så høj grad kristne prædikanter.

Også trossamfundsloven blev nævnt:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Er det rimeligt, at folk, der er født og opvokset i Danmark skal på kursus om dansk demokrati og danske værdier for at få lov til at foretage vielser?

Politikerne svarede lidt undvigende på disse spørgsmål.