Muslimske migranter møder Jesus i Danmark

I denne bog fortæller 10 migranter – alle med muslimsk baggrund – om deres vej mod konvertering til kristendommen i det nye land, Danmark. En bog, der er let at læse, men ikke så let at glemme. Og ganske vægtig er den også. Og rystende, rørende, medrivende og inspirerende.

Mød mennesker, der ikke har grund til at smile – og alligevel ender med at gøre det. Læs om godt nok at kunne tale om Jesus, men ikke måtte missionere for Ham. Om bare det at opleve det kristne fællesskab med gudstjeneste og bøn, noget der ikke er en selvfølgelighed i éns iranske hjemland. Om at være glad for Danmark, men også med et håb om en dag at kunne tilbede Gud i en kirke i Afghanistan.

Og om at være knust i sit hjerte, og om at have samme frimodighed i bønnen som iransk-fødte Panteha. Hun gør noget, hun ellers ikke har haft for sædvane før. Hun beder til Jesus og gør så at sige sin ret gældende: ”Nu skal du sige noget til mig. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Sig nu noget til mig gennem dit ord. Det skal være noget, jeg kan forstå og være glad for” (s. 135).

Bogen emmer af autencitet; det skyldes ikke alene beretningerne fra frontlinien, men også at alle de interviewede er afbildet. Det forstærker følelsen af, at vi her har at gøre med rigtige, levende mennesker. Du og jeg og ham ovre på den anden side af gaden og alle de andre; fred og frihed og en chance til; ret meget mere beder de fleste af os i grunden ikke om.

Jørgen Hedager Nielsen, født 1950, er fritidsforkynder i Indre Mission, forfatter og pensionist.

Fortællingerne om flugt og ny tro veksler med samtaler med folk, der har arbejdet med kristne migranter helt tæt inde på livet. Vigtige medspillere er her bl.a. sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen ved Apostelkirken, ildsjælen Birthe Munck-Fairwood fra Tværkulturelt Center samt Steen Skovsgaard, tidl. biskop over Lolland-Falster Stift.

En helhjertet anbefaling herfra!

Jørgen Hedager Nielsen (red.): ”Muslimer møder Jesus. Fortællinger om flugt og ny tro.” 222 sider. 200 kr. Lohse.