Dansk Bibel Institut fik en ny professor

Finn Aaseby Rønne holdt sin professorforelæsning om ”En utallig skare af alle folk og tungemål. Et view over 2000 års kirkehistorie” på Dansk Bibel Institut den 2. september. Foto: Christian Thormann Nielsen

Finn Aaseby Rønne, som i juni blev professor i kirkehistorie, holdt professorforelæsning på Dansk Bibel Institut den 2. september.

Finn Aaseby Rønne blev ansat på DBI i 1999 for at være med til at opbygge en 5-årig missionæruddannelse. Senere blev han lektor i kirke- og missionshistorie.

I 2002 afsluttede han en doktorafhandling om etiopisk kirkehistorie med titlen ”Kontinuitet og forandring”. Professorbedømmelsen blev foretaget af tre professorer fra Norge og Finland, som udtalte uforbeholden ros for Finn Rønnes akademiske arbejde.

Den nye professor er gift med norskfødte Oddrun, og de to har tre etiopiske adoptivbørn. Han har de seneste år undervist en måneds tid årligt på EGST i Addis Abeba som udsendt af missionsselskabet Promissio.

Efter forelæsningen fejrede de mange gæster på DBI dels den nye titel og dels professorens 60 års fødselsdag, der faldt i sommerferien.